Fra kompliserte fødsler til lakseskatt

Publisert 27.5.2023
Foto: Colourbox

Kompliserte fødsler og lang vei til sykehus fikk Irene Ojala i Alta til å engasjere seg politisk. Resultatet ble stiftelsen og den helsepolitiske lista Pasientfokus som kom inn på stortinget i 2021. Nå er partiet blitt kjent som redningen til grunnrenteskatten på havbruk sammen med næringspartiet Venstre.

Regjeringspartiene har blitt enige med Venstre og Pasientfokus om grunnrenteskatt på havbruk. Skattesatsen reduseres til 25 prosent. Det starta med en grunnrenteskatt på 40 prosent. Nå senker flertallet på Stortinget skatten til 25 prosent. Det gir et flertall på Stortinget med fattige ett mandat. Med utgangspunkt i dagens laksepris og kronekurs, ville næringen med regjeringens forslag måtte bidra med 8 milliarder i grunnrenteskatt. Nå er den redusert til «bare 5.7 milliarder».

Vi vil pva. Pensjonistpartiet si at jeg er skuffet over at Venstre og Pasientfokus nå inngår et forlik om grunnrenteskatten istedenfor å stemme imot hele skatten.
Det er fortsatt et høyt nivå siden det kommer i tillegg til vanlig selskapsskatt og andre avgifter. Pensjonistpartiet er bekymret for at skatten, slik den er foreslått, får en negativ innvirkning på utviklingen i kystkommuner som igjen kan påvirke arbeidsplasser? Det er vanskelig å se at «lakseskatten» er nødvendig for å få statsbudsjettet i balanse.

Modellen er byråkratisk, krevende for bedriftene å administrere, og det er en skatt som innføres med tilbakevirkende kraft. Derfor er vi skuffet over at Venstre og Pasientfokus har sluttet seg til modellen istedenfor å avvise hele forslaget.

Svein Otto Nilsen
1.kandidat på Pensjonistpartiets fylkestingsliste i Trøndelag

Per Ervik
2. kandidat på Pensjonistpartiets fylkestingsliste i Trøndelag