Fremtidige sprø og uansvarlige politikere

Publisert 14.5.2018
Av Wilfred Høsteland
Foto: Colourbox 

Nå følger Unge Høyre opp hva Venstre tidligere har foreslått – å legalisere alle typer narkotika! Forskjellen er foreløpig den at for Høyres del er det enda bare broilerne i partiet som går inn for en slik galskap. Det er egentlig mer foruroligende at i Venstre har endatil moderpartiet foreslått det samme. Moderpartiet Høyre har kalt forslaget fra broilerne sine useriøst. Det er ikke et sterkt nok uttrykk – det virker snarere som om Høyre mener at dette får de tygge litt mer på. Det virker i hvert fall slik når partiet ikke går enda sterkere ut mot forslaget.

Disse uansvarlige Høyre-spirene er fremtidens politikere – dem som sannsynligvis skal være med å styre Norge. Selvsagt kan man håpe på at de tar til vettet når de blir litt mer modne, men det skal man sannelig ikke ta for gitt. Den såkalte liberalismen er i fremgang innen mange partier – mer og mer som i dag er straffbart foreslås legalisert. Det er svært skremmende! Det var egentlig ille nok når abortloven ble iverksatt. Mange flere tilfeller/områder kunne ramses opp. Det er kort sagt helt klart et samfunn i gradvis oppløsning – alle gamle gode normer skal kunne brytes ved et enkelt vedtak.  Da kalles det visstnok frihet. 

Vi får inderlig håpe at Høyre-spirene og Venstre tar til vettet og ikke nevner slike vanvittige forslag som legalisering av narkotika – flere ganger! Man kan faktisk risikere at slike værhane-partier som f.eks. Arbeiderpartiet er blitt, også kunne ville henge seg på slike forslag, og da ville faren snart bli stor for nye syke og samfunnsfiendtlige forslag ville kunne bli vedtatt. Var det forresten ikke slik at Høyre kalte seg verdikonservativt — en gang i tiden….?! Ytterligere kommentarer til det behøves ikke!

Redaktørens merknad: Mai måned er tiden da russen skal feire sin avgang fra videregående skoler. Med en del av dagens russ følger også rus som er klassifisert som narkotika. I flere tiår er særlig ungdom og voksne blitt matet inn med teskje om farene ved rusmisbruk. Det er ikke få tilfeller av grusom død og andre lidelser slikt rusmisbruk har ført med seg over tid.

Man skulle både kunne tro og forvente at særlig slike som har kavet seg gjennom mange år på skolebenken, og med det for øye å skaffe seg en utdannelse som gir en bra inntekt, samtidig hadde så pass vett i hode at de ikke ”testet” ut stoffer som de vet er særdeles skadelig for liv og helse, ikke minst sterkt vanedannende og direkte ødeleggende på lang sikt – ikke minst ulovlig.

Dessverre så finnes det en del mennesker som uansett ”må prøve” og ”må teste”, til tross for at de meget godt hva narkomisbruk fører til i lengden. Det sier seg selv at slike personer aldri må inneha viktige og ansvarsfulle posisjoner i samfunnet. Når selv politikere forherliger narkotika, ja – da har de havnet helt nederst på tabellen for både sunn fornuft, ansvarlighet og klokskap. Dersom slike mener at det er ”så kjedelig på Stortinget” at de må bruke narkotika for å trives med jobben, da har slike ikke noe som helst der å gjøre og må fjernes prompte. Red.