FrP: Bedre kår for bilistene?

Publisert 3.12.2018
Illustrasjonsfoto: Sfm.no

Ja, hva skal man tro når det stadig vekk påløper bilister flere og flere bomstasjoner, og prisnivået noen steder når nye høyder? Hvor er det da blitt av «de bedre kår», Siv? Det er et spørsmål som da blir nødt til å stilles, for hvem blir disse kårene bedre? De som har nok å betale seg frem i køen med? De som dette ikke vises på kontoen til, og som ikke ser på kontoutskriften for å finne ut hvor mye man har brukt på bil i måneden?

Så snakker man om økninger i trygden for minstepensjonister, men hvilke pensjonister? De som er enslige, som rett nok bærer sine utgifter alene, men uten at man har tanke på den 10% som staten stjeler fra gifte og samboende? Hvor mange som har bil og utgifter som følger med av de? Har ikke disse også noen utgifter som enslige pensjonister ikke har?

Mange av disse er mennesker som må hente og bringe barnebarn hit og dit, og som av den grunn får økte utgifter i forbindelse med dette? Man kan ikke forvente at besteforeldre-generasjonen tar alle slike utgifter, som i form av bompenger som svir i lommeboka som tilsvarer det staten stjeler i denne 10%-en? Var det så å forstå at sentrale politikere tenker? Å nei du. Det er heller sagmugget som rår?

Ellinor Nerbø