Frp – på seg selv kjenner man andre!

Publisert 30.8.2023
Foto: Colourbox

Det er rart å se, lese og høre tillitsvalgte i Frp dømme «småpartier» nord og ned, og hakke løs på disse partiene med alt det går an av forsøk på marginalisering. Dette hele er en ren frykt for å bli utfordret på deres brutte løfter når partiets tilitsvalgte overhodet ikke vil ta inn over seg, at partiet selv langt på vei har bidratt til den situasjonen vi for eksempel har i dag med strømpriser og vår underdanighet overfor EU.

Partileder og daværende finansminister for Frp, Siv Jensen, var stolt og glad da hun fikk fjernet NRK-lisensen i 2019. Det var bare en hake ved det hele, og det var at fjerning av NRK-lisensen innebar at 2,4 millioner flere nordmenn måtte betale for NRK via skatteseddelen, noe som resulterte i mer avgiftspenger til NRK.

Tord Lien var Frps energiminister i Erna Solbergs første regjering i 2013. Han sa klart og tydelig ifra den gang at han ville ha dyrere strøm, og hevdet at flere kraftkabler til utlandet ville gjøre fornybar energi lønnsomt i Norge. Lien så på nye utenlandskabler som et viktig virkemiddel for å få høye nok strømpriser til at det blir lønnsomt å bygge ut fornybar energi her i landet.

Vi vet noe mer om høye strømpriser i 2023, og at dette åpenbart henger mer sammen med «børsstyrte strømpriser» fra Europa basert på høyeste gasspris, samt det faktum at høye strømpriser i seg selv ikke er nok – det må dessuten ekstrem milliardsubsidiering til fra statskassen for å få bygd ut den vanvittig ustabile og miljø fiendtlige vindkraften.

Terje Søviknes kunne under debatten om EUs fjerde energipakke i 2018 fortelle, at de som fryktet økte strømpriser på grunn av de ovenfor nevnte strømkablene drev med skremselspropaganda. Søviknes forsikret, da han på dette tidspunktet var energiminister fra Frp om, at nye strømkabler til Europa kun ville gi svakt økende strømpriser fra nivåene per 2018. Vi ser nå resultatet av strøm sviket.

Frp er et vakle-parti, et parti som notorisk gjør seg til offer og vender kappen etter vinden, og som ikke setter seg godt nok inn i viktige spørsmål de er med på å vedta. Dette kom klart frem i kommune sammenslåingen av Søgne/Sogndalen. For Kleppelista er årets valg er et verdi og ikke minst et retningsvalg der det er helt nødvendig å stake ut en ny kurs i din kommune, og i ditt fylke.

Terje Larssen
Bystyrekandidat Kleppelista Kristiansand S