Full granskning i barnevernet i Trondheim i kommende året

Publisert 26.10.2018
Foto: Colourbox

Jeg tok opp uavhengig gransking av barnevernet i Trondheim i en Interpellasjon til bystyrets møte16. november 2017. Forslaget fikk dessverre kun Pensjonistpartiets 2 stemmer. Bergen vedtok og gjennomførte uavhengig granskning på samme tid. I Bergen opplevde man at stadig flere klaget på barnevernet. Læring er alltid sunt, og jeg er overbevist om at det vil ligge mye læring i å gå inn i og se hva som er skjedd i konkrete, omstridte barnevernssaker. Dette sa varaordfører i Bergen, Marita Moltu, til Dagbladet og det er vettuge ord som jeg som bystyrerepresentant for Pensjonistpartiet i Trondheim stiller meg bak.

Det vakte oppsikt da Per Stiegler i Ap sammen med varaordfører Marita Moltu og Elisabeth Leirgulen fra KrF brøt ut fra sine partigrupper og skaffet flertall for en uavhengig gransking av barnevernstjenesten i Bergen. Byrådet i Bergen argumenterte sterkt imot, men et flertall i Bergen bystyre banket 31. mai gjennom at det skal utføres en «ekstern gjennomgang» av minst fem barnevernssaker. Sakene som skal granskes skal ikke være tilfeldig utvalgte, men være «problemsaker». By ombudet i Bergen, som i sin ferske årsrapport melder om markant økning av klager på barnevernet, hjalp til i utvelgelsen av sakene som gikk under lupen.

Det er alvorlig at den europeiske menneskerettsstol skal undersøke en rekke barnevernssaker fra Norge og dette viser at den økende kritikken mot norsk barnevern fra både inn- og utland bør avstedkomme undersøkelser også lokalt. Det er viktig at storbyene reiser seg og går foran i et felles løft. Det å få vite mer om hvor skoen trykker i barnevernssaker, kan da ikke være annet enn positivt. Kommunene må sørge for at barnevernet har nok ressurser til å gjøre jobben sin, men det handler ofte også om ledelse. Bystyret ønsket ikke å være med på en slik granskning. De var vel redd for at det skulle komme opp mye grums.

NÅ ER DET ANDRE TONER FRA POLITIKERNE I TRONDHEIM: NÅ MÅ DET GRANSKES I STORT OMFANG.

 Andre halvårsrapport for barnevernet 2015 viste at Østbyen i Trondheim hadde ekstremt høyt antall henleggelser av meldinger 40% (normalt 10%). Alle bydeler sviktet mht lovpålagte krav om å gi tilbakemeldinger til melder. Høsten 2016 og vinteren 2017 mottok man henvendelser fra skoler, barnehager og enkeltpersoner på manglende tilbakemeldinger. I Perioden 2015 – 2017 ble det leid inn en privat konsulent ved Østbyen som skulle sørge for at man overholdt frister.

Foreningen likestilling for fedre sendte bekymringsmelding til Fylkesmannen 2017 ved bruk av privat konsulent og fylkesmannen ga pålegg å gjennomgå sakene den private konsulenten var involvert i (67 saker). Alle ble gjennomgått. Mangler i saksbehandling og manglende medvirkning fra barn var gjennomgående. Det ble gjenåpning av 5 saker og videre undersøkelse av 11 andre.

Fylkesmannens tilsyn omfatter 2015-2017 med utgangspunkt i saker behandlet av innleid privat konsulent. Nå vil rådmannen gå igjennom samtlige meldinger fra 2012 til og med 2017 (ca 2000 meldinger). Dette vil jeg rose Rådmannen at de gjør. Det settes ned et team på 6 personer inkludert jurist, fra samtlige bydeler inkl. omsorgsenheten som innen utgangen av mars 2019 skal legge frem en rapport. Avhengig av alvorlighetsgrad kan gjenåpning av saker skje fortløpende i løpet av perioden teamet jobber. Gjennomgangen kan også utvides lengre tilbake i tid.

Jeg er som mangeårig lokalpolitiker glad for at man nå har skjønt alvoret. Det har ikke vært mangel på engasjement fra undertegnede i barnevernssaker i årene jeg var med i Demokratene og nå Pensjonistpartiet. Juristen for barnevernssaker prøvde til og med å nekte meg å være dommer i Lagmannsretten i barnevernssak. Så langt kan man gå for å stoppe kritikere. Det kan bli mye som kommer frem i løpet av vinteren og jeg håper at lærdom kan være resultatet av den barnevernspolitikk som føres i dette landet. Rettsikkerheten i barnevernsaker er en annen viktig faktor som må settes høyt opp når resultatet av granskningen er ferdig.

Svein Otto Nilsen
Gruppeleder for Pensjonistpartiet i Trondheim bystyre