Fylkeskommune skriver historie

Publisert 28.11.2022
Foto: Sfm.no

Hvor mye kontorplass trenger Trøndelag fylkeskommune i kommende år?

Når utleiekontakten med Trondheim kommune i Fylkets hus i Trondheim utløper i 2024 så vil fylkeskommunen overta hele huset til eget bruk. Ombyggingen av fylkeshuset kommer seg på ca. 50 millioner for å skape bedre arbeidslokaler.

Det vil likevel være behov for å leie eksterne lokaler for egen administrasjon i Trondheim utover hele fylkeshuset hvor fylkeskommunen har sikret seg 3000 m2 i Trondheim Stasjonssenter.

I forbindelse med ny videregående skole på Falkenborg skal det bygges 4200m2 utover videregående sitt arealbehov som skal bygges og finansieres av fylkeskommunen hvor fylkeskommunen vil ha leieforpliktelser for dette arealet. Samtidig så skal man bygge nytt administrasjonsbygg på Steinkjer med ferdigstillelse 2024 hvor fylkeskommunen vil eie 1/3 av utbyggingsselskapet og vil være stor leietaker i bygget.

Trodde en sammenslåing av fylkene skulle gi en effektivisering, men etter arealbehovet som nå kommer frem så er jeg ikke sikker lenger. Hvor mange flere ansatte blir det i Trøndelag fylke i kommende år?

Svein Otto Nilsen
Fylkestingsrepresentant for Pensjonistpartiet i Trøndelag fylkesting