Noen ganger går livet litt på halv åtte!

Publisert 10.11.2017

Av Ellinor Nerbø
Foto: Flicker

For noen kan enkeltsituasjoner gjøre det vanskelig å klare hverdagen. De man kaller  «vanskeligstilte» hvor det noen ganger er unge mennesker med «arbeidsavklaringspenger», som er en liten sum tatt i betraktning som man skal klare faste utgifter med, så sitter mange med svært lite «til overs» for å klare hverdagen med. DA skal vårt eminente NAV ha sikkerhetsordninger som skal hjelpe på situasjonen. Dette har jeg sett ikke fungerer slik det var ment.

Da NAV ble til, så ble det lagt ut «reklamer» der enkelte var reklamert for med bilder av folk, som skrytte av hvor bra NAV var å få folk i arbeid eller annen hjelp. Hvor er hjelpen hen nå?? Ved flere anledninger har jeg vært med enkelte i møter med NAV, og hver gang så vrir man seg unna den hjelpen man skrytte av å kunne og folk. Ikke engang når folk svimer av i møtet på grunn av smerter er det hjelp å få. Noen steder kan de som kan trenge det få tilbud om forvaltning, men noen steder er dette bare med en varighet på ett år, men andre steder kan man få dette så lenge man ønsker til man får satt tingene mer på plass.

Skulle noen komme litt skjevt ut, så er det vel mulig at NAV kan gi kommunalt lån for å komme over kveika når det kan være et behov ?? Men nei du..her vises ingen nåde. For de fleste unge som får AAP, så er denne på rundt «tolv lilla» og boutgifter er vanligvis mellom seks lilla og åtte lilla . Så er strøm for mange i tillegg. Hvordan skal et ungt menneske kunne klare hverdagen med fire lilla igjen?? Noen kommuner har satt  livsoppholdet på ca. fem lilla og allerede der blir det en lilla for lite??

Altså da kan man ikke se tv for lisensen blir luksus, å få et busskort kalt verdikort blir også luksus. Et kinobesøk likedan. Rart at unge med AAP faller mellom to stoler når NAV ikke ser MENNESKET??? Kommunalt etableringslån vet knapt NAV hva er kan det se ut for?? Nå har NAV blitt mer et problem enn en «hjelpeinstans» etter hva jeg har sett hva gjelder å hjelpe mennesker, slike som også trenger et puff bak. Man skjønner ikke at noen kan ha større behov for flere typer hjelp enn andre. Kanskje NAV har behov for en viss form for «Luksusfelle-hjelp», kanskje Hallgeir Kvassheim fra programmet Luksusfellen kan bidra?? Han ser det ut for vet råd.