Gi nedlagte gårdsbruk nytt liv!

Publisert 23.6.2018
Av Terje Haugom DEM
Foto: Wikimedia

Med bakgrunn i et oppslag i ABC Nyheter 22. juni, der administrerende direktør for verdens største plantevernmiddelprodusent Syngenta, Erik Fyrwald, sier «Det kan veldig godt være at om 10 til 20 år fra nå vil vi få betydelige problemer med å produsere nok mat i verden», vil Demokratene trekke fram en appell fra tidligere innlegg fra oss.

Med utsikter til 1,5 milliarder munner til å mette fram mot 2050, stadig strammere krav og begrensninger for effektive plantevernmidler, og dramatisk nedgang i antall produktive gårdsbruk – også i Norge, – vil vi i Demokratene rette en alvorlig henstilling til våre myndigheter:

I Norge ligger tusener av gårdsbruk og småbruk forlatte, og fullt dyrkbart jordbruksland brakk, og gror igjen med ugras, buskas og drittskog. Demokratene appellerer til Regjering og Storting å ta dette på alvor, sette inn propaganda og tiltak rettet mot ungdom og unge familier som kan tenne på idéen å prøve seg som bonde! Det må også belønnes med etableringstilskudd og driftsstøtte, til evt. produksjon blir lønnsom. Det er en skam at så stort potensiale til framtidig matproduksjon skal ligge uvirksomt! Denne appell har Norge ikke råd til å unnlate å ta alvorlig! Kommende generasjoner skal også ha mat!