Gi skolen Kristendomsfaget tilbake!

Publisert 14.6.2024
Foto: Colourbox

!5-åringer får utlevert en Bibel fra Kirken i konfirmasjonstiden. De fleste av dem har liten og ingen peiling på hva som står i bøkenes Bok. Det skyldes bl.a. de anti-religiøse krefter som rår i norsk skole, og livssyns-lærere som enten er bundet av moderne, sekulære og ikke-kristelige regler for faget, eller foreldre som legger seg for mye opp i skolens gjøren og laden.

La elevene få høre om Jesus, om Jesu liv og gjerning, levende bibelhistorie, les for maten, og syng barnesalmer! Ingen normalt utrustede barn har vondt av det, og de tar ikke skade på sin sjel! Skolen må la troende lærere ta hånd om kristendomstimene, – først da vil fortellingene og kunnskapen bli engasjerende.  Rektorer kan også leie inn ungdomsprester og Kirkens ungdomsarbeidere til slik undervisning, og samlingsstunder ved dagens start. I min egen tid i den tids Folkeskole, fra 1957-64 var kristendoms-timene de mest givende og spennende i uken! Barnetroen kan ingen ta fra meg!

I Norge er kristendommen nettopp markert med sine tusen år som Norges viktigste kulturområde. Hvis ikke skolen – som undervisningens viktigste instans for den oppvoksende slekt – tar kristendomsfaget inn i planene med full tyngde, frarøves barna noe av det viktigste i sine liv, i en verden med krig, uro, utroskap, skilsmisser, forvirrende seksuell frigjøring, og alt som kan påføre barn og unge psykiske plager og lidelser. Jesus er klippen som ikke brister! Foreldre som har annen oppfatning, skal la skolen utføre sine oppgaver i fred. I vår urolige og usikre tid er barnetro noe som også er godt å ha med seg i det voksne liv! Uten et levende og engasjerende kristendomsfag mangler skolen det viktigste verdigrunnlaget i vår kultur. Andre religioner og livssyn er kun orienteringsfag. Og glem heller ikke å markere Advent, Jul, Påske og Pinse!

En 15-åring ble spurt av en jevnaldrende om hvorfor han alltid smilte og virket så glad. Svaret kom kontant: «Fordi jeg tror på Jesus!»

Terje Haugom, pensj. Adjunkt.