Gi sykepenger til alle over 67 som jobber

Publisert 6.9.2021
Foto: Privat

Gi sykepenger for de som har passert 67 år og fremdeles er i arbeid. Er du mellom 67 og 70 år, har du rett til sykepenger i opptil 60 dager hvis inntekten overstiger 2 G (grunnbeløpet i folketrygden). 60-dagers regelen gjelder fra og med dagen etter du fylte 67 år og til og med dagen før du fyller 70 år.

Har du fylt 70 år, har du ikke rett til sykepenger. Utsagnet «hele folket i arbeid» er minst like aktuelt i dag som det var da Ap brukte det i valgkampen på 1930-tallet. Når oljeinntektene etter hvert fases ut, blir det viktigere enn før å holde folk i jobb. sa Statsminister Erna Solberg i en tale for noen år siden. Statsministeren mente at eldre arbeidstakere kan være den nye oljen. Det er viktig at folk jobber lenger.

Jeg er enig med statsministeren. Det er for mange eldre arbeidstakere som presses ut i en pensjonisttilværelse mot sin vilje. Stortinget har hevet pensjonsalderen til 72 år. Arbeidslivet har dessverre ikke fulgt etter. Det er vanskelig å få jobb i dag hvis man er over 50 år. La oss ihvertfall starte med at de som ønsker å jobbe lengre og får mulighet til det får rett til sykepenger. Det skulle bare mangle.

Svein Otto Nilsen
Stortingskandidat for Pensjonistpartiet i Trøndelag