Slutt på bonusfesten. Tre milliarder mindre i utbetalinger

Publisert 10.5.2024
Foto: Simployer (Kilde: Mynewsdesk)

Etter flere år med bonusfest i norsk næringsliv, snudde trenden i fjor. Totalt ble det utbetalt tre milliarder mindre i bonuser i 2023 enn året før.

– Mens noen bransjer, som banker og kraftforetak, fortsatte å tilby betydelige bonuser, vitner den generelle nedgangen om utfordringer i andre sektorer, og at bonusfesten kan være over, sier økonomirådgiver i Simployer, Espen Øren.

Ifølge data samlet inn fra a-ordningen, opplevde norsk næringsliv en markant nedgang på tre milliarder kroner i bonusutbetalinger sammenlignet med året før.

Ifølge Simployers rådgiver er det spesielt innenfor sektorene annen finansiell tjenesteyting, detaljhandel og agentur-/engroshandel at det er store nedganger i bonuser. Detaljhandelen har naturlig nok opplevd en nedgang etter at grensene til Sverige ble åpnet igjen etter koronapandemien.

Reflekterer økonomiske resultater i 2022

Bonuser utbetales vanligvis i året etter at de er opptjent. Dette betyr at bonusutbetalinger i 2023 ofte reflekterer selskapets økonomiske resultater i 2022.

– Således kan nedgangen i bonusutbetalinger i 2023 også indikere tidligere utfordringer eller ustabilitet som selskapene har møtt, sier Øren.

De totale bonusutbetalingene i Norge økte med ca. 6 milliarder i 2021 og 2022, mens de til 2023 har falt med 3 milliarder. Totale bonusutbetalinger utgjorde i 2023 kr 42,6 milliarder, fordelt på 546 tusen lønnstakere.

– For ordens skyld kan det nevnes at det som skal rapporteres som bonus i a-meldingen er både bonusytelser som stammer fra egen arbeidsinnsats, men også bonus som helt eller delvis skyldes andre faktorer, for eksempel resultatbonus, overskuddsdeling, gratiale eller tantieme (andel nettooverskudd). Prosentlønn, provisjonslønn og akkordlønn rapporteres ikke som bonus, forklarer Øren.