Gjelder ikke Grunnloven på Løvebakken?

Publisert 26.9.2022
Foto: Colourbox

Norge har verdens beste Grunnlov. Jeg har skrevet om Grunnloven før, både her, til politikerne og den riksdekkende pressen, har jeg skrevet om dette, uten at noen bryr seg om at den følges eller ikke. Grunnloven er forskjellen på rettsstaten eller den totale stat. Den er også forskjellen på om landet er ett demokrati eller et diktatur. Det er mye mer enn frie valg som gjør ett land til ett demokrati. Grunnloven forteller klart hvordan Norge skal styres. Grunnloven er der også for å beskytte folket mot overgrep av enhver art fra stat og eller kommune.

Når en Stortingsrepresentant eller statsråd bryter mot loven og her er det Grunnloven det gjelder, skal denne stilles for riksrett. Det samme gjelder om en representant fra Høyesterett gjør det samme. Vi har store eksempler på slike brudd fra statsministre og statsråder som skulle vært stilt for riksrett. Denne EØS avtalen var ett klart eksempel på ett slikt lovbrudd. De statsråder og statsministre gjennom årene siden den gangen Gro Harlem Brundtland signerte Norges innmelding i EØS, noe Grunnlovens § 1 klart strider imot. Videre har Erna Solberg invitert EU presidenten å ha vetorett til norske Stortingsvedtak.

Så var det denne EØS avtalen som gir folk flere rettigheter enn de rettighetene de hadde før. I så måte tjener folk på denne EØS avtalen. Men det virker som ingen av de folkevalgte som har brydd seg med å sette seg inn i regelverket og dermed satte i gang trekk på penger nordmennene hadde fått lovlig, når de teiste på besøk til EU. Statsråden på nyhetene sa at de hadde forsøkt å svindle staten. Enkelte ble til og med dømt til fengsel. Jeg har brukt mye tid på å spore opp om noen har fått erstatning av disse. Det ville ikke bli godtatt med noen billighetserstatning her. Storting og regjering er så flinke til å bruke dette. Forrige gang jeg ringte for å sjekke, sa de at svarene på det ligger hos NAV. Så jeg ringte NAV jeg og der i gården fikk de nærmest panikk når de hørte hvem som ringte.

NAV har mange avdelinger. Så jeg brukte bort imot en time på denne jobben. De svarte at det visste de ikke, så jeg måtte snakke med noen andre som helt sikkert visste. De prøvde seg jo med at de har jo taushetsplikt, da svarte jeg at jeg ringer på vegne av alle de som var blitt utsatt som venter erstatninger i million klassen. Da jeg sa dette, hørte jeg ett stønn i bakgrunnen. Jeg sa da at alle de som er berørt kan det nok bli nokså mange millioner i erstatning. Jeg tenker på alle disse som av sosialkontorene ble tvunget til å selge bil og bolig. Dette er ting som skal erstattes og alle de som har sittet uskyldig i fengsel. De skal ha erstatning for dette, så er det penger pensjonistene ble trukket for. De skal betales tilbake med tillegg av renter.

Så er det pensjonistene generelt. En mann får det han skal ha. Er han så gift, har hans hustru også denne retten og få full pensjon, men får hun det? Så langt i fra. De begynte å trekke mannens bedre halvdel for 15 %. Det gikk slik i mange år, da man begynte å lufte dette og kalte dette for hva det var, nemlig grovt tyveri på grensen til ran. Man slo opp ganske kraftig og reduserte dette trekket til 10%, men selv det er for mye. Det eneste man her kan godta er et trekk på 0.

Både menn og kvinner blir mens de arbeider trukket det samme i trygdeavgift. Derfor er dette en så grov forbrytelse at det også skulle vært reist riksrett sak på dette. I og med at pensjonistene har blitt fratatt forhandlingsretten, krever jeg på de norske pensjonistenes vegne at de får tillegg, slik at ikke kjøpekraften blir svekket, at de så får på snitt det alle får i økt kjøpekraft. Norge har råd til det, dessuten oljefondet har navnet Norsk oljefond utland. Da skal i oljefondet brukes til dette og andre ting som gagner Norge. Begynn å bruk, slik som navnet sier.

Hans Bauge
Samfunnskritiker