Gjeninnfør respekt for skolen!

Publisert 20.4.2018

Av Terje Haugom, adjunkt
Illus.foto: Colourbox

Snillismen har herjet norsk skole altfor lenge! Elever kan gjøre nærmest hva de vil, uten at lærerne kan gjøre noe som helst. Respekt for andre medelever, lærerne, skoleledelsen, og inventar og verdier – er totalt fraværende.

I gamle dager kunne lærerne heise bøllene oppetter veggen, knipe litt i øreflippen, i det hele tatt tvinge elevene til å oppføre seg ordentlig! Det er ikke alle skolefolk som bare kan se utover flokken, og så er de snille som lam. De fleste trenger å kunne ty til litt røffere metoder for å få urokråkene til å forstå hvem som er sjefen! De lærere som ikke har maktet kampen, har ofte blitt psykisk ufør.

Skrivebordspedagogene hevder at « respekt er ikke noe som følger med jobben som lærer, men noe man over tid gjør seg fortjent til». Og her er kardinalfeilen! Elevene skal – fra første stund i skolen – få klar beskjed, at læreren og skolen skal respekteres – uansett! Sier han eller hun at den uønskede oppførsel omgående skal opphøre, så skal det skje! Læreren vet best hvordan og hva slags atferd som er akseptabel for et godt og rolig læringsmiljø i klasserommet og i skolegården. Det vet ikke barna, og som regel ikke foreldrene heller! Barn som har fri barneoppdragelse hjemme, må tåle å få et sjokk når de må stå overfor respekt for autoriteten på skolen! Diplomati nytter ikke alltid!

Hvis ikke utagerende eller bøllete elever (også idiotene som arrangerer egne slåsskamper) kan bli møtt med fysisk reaksjon fra dag én, er toget gått innen kort tid. Jeg mener ikke at lærere skal ty til vold i det alminnelige, men i påkrevde situasjoner – og for den generelle sikkerhet for andre elever – må de kunne utvise overlegen styrke, og sette poden kraftig på plass! Hvis foreldrene ikke skjønner hvorfor, må de få nødvendig instruks fra rektor! Nå har «la det skure» gått for langt i skolen, når man leser at lærere er redd enkeltelever! Dette må snues, og det er bøllen som skal skjelve i møte med læreren! Av hensyn til den alminnelige ro og orden som trengs for å kunne tilegne seg kunnskap!