Glemte sikkerhets-detaljer?

Publisert 21.12.2017

Av Wilfred Høsteland
Illus.foto: Colourbox 

Det er to ganske forskjellige sikkerhetsdetaljer som synes å være «modernisert bort» i løpet av de senere årtiene: Det første er branngavler mellom rekkehus – enten det gjelder lavblokker eller rekkehusleiligheter. Det andre er bilers og bussers støtfangere. To vidt forskjellige ting, ja vel, men hvorfor ikke slå dem sammen som tidsmessige dumheter?!

Vi har de senere årene sett i reportasjer hvordan branner i rekkehus og lavblokker sprer seg raskt via takkonstruksjonene grunnet total mangel på brannfaste skiller mellom husene.  Ved brann i ett hus, er det omtrent garantert at flere hus i rekken vil bli skadd eller i verste fall stryke med. En ting er at arkitektene må være sløve, og en annen ting er at det er høyst merkverdig at ikke forsikringsselskapene reagerer og forlanger bedre sikring mot spredning.

Vi har gjennom årene sett storbranner i flere av de gamle 4-5 etasjers 1890-års bygårdene i Bergen – og likeledes andre sammenhengende hus som hadde høye branngavler over takene – hvordan skadene da har begrenset seg til ett hus. Selvsagt er der da også solide murvegger mellom husene. Det er fullstendig tankeløst og direkte uansvarlig slik det bygges i dag – med helt unødvendige skader på mange hus – og selvsagt øket fare for liv og helse for enda flere beboere.

Så var det støtfangere. Jeg har ikke talt årene tilbake for når disse begynte å bli sløyfet på biler og busser – og f.eks. også på Bybane-settene i Bergen. Slik de nevnte kjøretøyer i dag er konstruert, er det jo en selvfølge at selv en forholdsvis liten kollisjon forårsaker helt unødvendig store og dyrere skader. Det første som ryker er selvsagt selve karosserifronten (eller bakdelen) med lykter og det hele. Jeg lurer også her på hvordan designerne egentlig tenker – hvis de da tenker? Kollisjoner med kjøretøyer uten støtfangere øker selvsagt også risikoen for skader på sjåfør/vognfører. Også her burde det reageres fra forsikrings-hold!

Hermed er to hansker kastet i håp om at noen ansvarlige tar dem opp!