Globallistene vil aldri sette Norge først 

Publisert 30.6.2024
Foto: Privat.

Kleppelista er sterke motstandere av globaliseringen som ødelegger vår norske kultur, våre verdier, vår frihet og demokrati. Denne kampen må vi kjempe både ute og hjemme – hver dag.

Jeg vil derfor trygge Fedrelandet ved å videreutvikle og opprettholde Norge som et fritt, selvstendig land som er eid og styrt av norske innbyggere. Vern om liv og trygghet for alle vil sikre et samfunn preget av medmenneskelighet.

Norsk kultur skal selvsagt videreføres og videreutvikles. På den måten vil vi styrke vår lokale og nasjonale identitet og ta vare på vår kulturelle arv. Jeg vil med full kraft motarbeide at Norge selges bit for bit. Norske ressurser og bedrifter skal ikke styres av globale kapitalinteresser.

Jeg har tro på at en fornuftig og miljøvennlig utnyttelse av naturrikdommene vil gi økt verdiskapning. Ved å ta kysten og distriktene i bruk, vil vi sikre retten til våre havområder, styrke vårt næringsliv, vårt miljø og vår kultur.

Kleppelista vil derfor arbeide for at biologisk mangfold og økologisk balanse gir en bærekraftig selvforsyning, utvikling og høsting. Ved å styrke lokaldemokratiet vil Kleppelista styrke et mangfoldig og livskraftig samfunn i hele vårt vakre Norge.

Desentralisering av makt er etter min mening særdeles viktig for å gi mennesker og lokalsamfunn mulighet til å være med på å bestemme over egen fremtid. Velferden må derfor være tilgjengelig for alle nordmenn – uansett hvor man bor i Norge.

Vi mener også at stabil bosetting gir de beste forutsetninger for å skape et samfunn preget av trygghet og samhold. Derfor er det helt avgjørende og så viktig at Norge aldri må glemme de av våre egne norske borgere som sliter og har det vanskelig med å få hverdagen til å gå opp i den dyrtiden vi nå lever i.

Vidar Kleppe,
bystyrerepresentant for Kleppelista i Kristiansand