Globalt sett – er EL-biler løsningen pr. nå?

Publisert 20.3.2023
Foto: Colourbox

I et globalt perspektiv – er el-biler løsningen på miljø- og klimautfordringene – og i hvert fall pr nå. Miljøpartiet de grønne (MDG) (og el-bil-profitører generelt) – dvs. de viktigste salgsagentene bilprodusentene/ storkapitalen har – forsøker å innbille folk at e-biler har såkalt «null-utslipp». Det har heldigvis en OECD-rapport dokumentert at ikke stemmer. Se mer her; https://www.tu.no/…/oecd-rapport-advarer-om…/504328

OECD-rapporter slå fast at det ingen tvil om at bilene har utslipp. Både under produksjon, og i drift er det knyttet et CO₂-utslipp til bilene, ved siden av partikkelstøv, batteriproduksjon av batteriavhending mv.

Men det stopper ikke der. FN, og bil-produsentene, samt deres «salgsagenter», vil ha slutt på bensin- og diesel-biler frem mot 2035 i form av et forbud. Forbudet skiller heller ikke på nyere bensin-/ dieselbiler som renser forurensede gasser ganske betydelig – målt mot eldre biler.

Når vi globalt sett vet at;

– Store deler av verden har kalde årstider – og hvor snø og kulde er en del av det bildet. Da bruker el-bilene langt mer strøm enn på varme sommerdager. På ekstra kalde dager, nysnø o.l, tømmes batteriene på el-biler ganske raskt – mot ved normal kjøring på sommerføre.

– Strømproduksjonen i mange land skjer i stor grad ved hjelp av kull- og gass mv. En av de store miljøbombene i mange land – også i flere av de bilproduserende landene.

– Hva er det da miljøgevinsten med el-biler?

Summen av hva OECD-rapporten belyser, kalde årstider i store deler av verden, avhending av batterier, og det at kraftproduksjonen skjer med kull, gass o.l, gjør at påstanden om «null-utslipp» fremstår som nokså kraftig overdrevet/ utopisk i hvert fall pr i dag. Det må i hvert fall være tillatt å reise spørsmålet.

Er man faktisk opptatt av klima og miljø, er det trikk, T-bane og jernbane – og massetransport av mennesker – som er den best mulige løsningen og mest energibesparende. Men det snakker «salgsagentene» i Miljøpartiet de grønne, og de øvrige som profitører på el-biler og kraftproduksjon svært lite eller ingenting om. Det gjør jo noe med fortjenestene til markedskreftene om vi faktisk tenker klima og miljø.

https://www.tv2.no/…/slik-vil-de-stoppe…/15579725/

Jørund Hassel, Lillehammer