God sykmeldingskultur er lønnsomt

Publisert 29.8.2022
Foto og kilde: Simployer

I debatten om det høye sykefraværet som preger norsk arbeidsliv, blir ofte sykemeldingskulturen nevnt. Leger fortviler over at de sykmelder for mange og for ofte og etterlyser et høyere fokus på viktigheten av jobben som må gjøres ute i virksomhetene FØR medarbeiderne ender opp på legekontoret.

Hva er en god sykmeldingskultur?

En god sykemeldingskultur handler ikke nødvendigvis om en arbeidsplass der alle er friske. Alle blir syke en eller flere ganger i løpet av et arbeidsliv, og noen ganger tar det lengre tid enn andre å bli frisk.

Poenget med en god sykmeldingskultur er at det uansett sykdomsbilde er et felles mål om at den syke skal tilbake til jobben så fort som mulig. For all erfaring og forskning viser at alternativet er dårlig for alle parter: Langtidssykemeldinger ER en trist, og ikke minst kostbar, affære for den sykmeldte, arbeidsgiver og samfunnet generelt.

– Å skape en skape en god sykmeldingskultur handler om å forebygge at sykdom og fravær blir lenger enn nødvending, og dette er et felles ansvar som hviler på leder, medarbeider og virksomheten som helhet, sier jurist i Simployer, Atle Torp.

Tips til å skape en god sykemeldingskultur på arbeidsplass:

  1. Vær tett på medarbeideren

Jo bedre du kjenner medarbeiderne dine, jo tidligere kan du fange opp signaler. Kanskje allerede før medarbeideren din går til legen. Streb etter å etterleve åpenhet.

  1. Vær fleksibel

Legg til rette for at arbeidstakere kan komme på jobb selv om de går for halv maskin. Finn alternative oppgaver og vær raus.

  1. Skap et godt arbeidsmiljø

Det er økonomisk lønnsomt å ha et sunt arbeidsmiljø. En arbeidsplass som medarbeidere selv ønsker å være kan virke som medisin på en medarbeider som har blitt syk. Gjør det tydelig overfor arbeidstakeren at hen er en viktig del av miljøet og er ønsket på arbeidsplassen.

  1. Ha rutiner for forebygging og oppfølging

Ikke bare lovpålagte rutiner, men også retningslinjer man kan kjenne seg igjen i.

Sørg for at alle medarbeidere er informert om hva som skjer dersom sykdom inntreffer. Gjør sykdoms til en snakkis.

  1. Holdningsarbeid

Hvilken innstilling ønsker du at medarbeiderne dine skal ha til sykdom? Gjør selv slik du vil at medarbeiderne dine skal gjøre. Du kan spille en viktig rolle med å skape en holdning om at sykdom og jobb kan fungere sammen. Få alle medarbeiderne med på laget!

  1. Kjenn handlingsrommet ditt

Sett deg inn i hva du kan gjøre og hva kan du ikke gjøre i kraft av styringsretten din.

  1. Bruk tid på sykdomskultur

Ikke tenk at du ikke trenger å bruke tid på dette, spesielt så lenge de fleste er friske. Sett av tid og prioriter.