Gratis kollektivtilbud til frivillige i Trondheim

Publisert 9.12.2022
Foto: Sfm.no (Innfelt: Privat).

Vi har kun få dager igjen av Frivillighetens år. Året har vært forankret i regjeringens Frivillighetsmelding. Trondheim blir Europas frivillighetshovedstad i 2023.

Folk i Trondheim legger ned en fantastisk frivillig innsats i år etter år. Nå er byen belønnet med stempelet Europas frivillighetshovedstad for 2023. Den internasjonale juryen fremhevet Trondheims store satsing på frivillig arbeid og spesielt at det offentlige i så stor grad anerkjenner frivillige og bidraget de gir til samfunnet. Juryen berømmer også samspillet mellom kommunen og det frivillige arbeidet.

Jeg har fått flere henvendelser fra frivillige som forundrer seg over at de ikke kan få gratis eller sterkt subsidierte kollektivreiser ettersom de gjennom frivilligheten legger ned mye gratis-arbeid og må bruke mye kollektivtransport. Jeg vil gjennom dette Representantsforslaget lufte tanken til å få til en slik ordning i deler av 2023 ettersom Trondheim blir Europeisk frivillighetshovedstad til neste år.

Forslag:
Bystyret ber Kommunedirektøren se på muligheten til å tilby frivillige i Trondheim kommune gratis eller sterkt subsidierte priser på kollektivtransport i 2023 ettersom Trondheim blir Europeisk frivillighetshovedstad.

Svein Otto Nilsen
Pensjonistpartiet