Grenseløs egoisme

Publisert 5.4.2019
Foto: Colourbox

Jeg har tenkt bedt og grublet mye over fremtiden til våre etterkommere. Jeg har kommet fram til følgende: Den elitiske venstresiden som ikke ser det opplagte, er så blindet av sine egne ideologiske oppfatninger og det de mener er godhet. Og sitt hat til kristne verdier! Alt annet blir underordnet. Dette er en grenseløs egoisme.

Også i Den Norske Kirke finner vi denne tankegangen. Dette blir for meg farlige mennesker, som må hindres i å få maktposisjoner i samfunnet. Jeg, vet det jobbes med dette. For normale mennesker, er sikkerheten til fedreland, barn, barnebarn og gode venner, det aller viktigste. Mister vi tryggheten, er alle andre samfunnsspørsmål underordnet!

Jan-Ove Fromreide