Grensen er nådd for hva vi skal tåle!

Publisert 16.12.2019
Illus.foto: Colourbox

Som innfødt og ekte nordmann vil jeg hevde at de aller fleste muslimer som er kommet til Norge er trivelige, flinke og deltakende i samfunnet, har lært seg norsk, og innrettet seg etter norske forhold så langt de kan. Men – når ABC-Nyhetene nylig skrev at «ca. 4.200 norske muslimer ønsker å åpne for islamistisk vold her, da det er altfor lite terror i Norge», da våkner den norske nordmannen i meg! Hvis dette stemmer, – at de faktisk mener det er for lite «action» her, – da må PST, justisdepartementet og politiet virkelig aksjonere!

Folk med slike ekstreme meninger – og som har fått lov til å komme til Norge -, må fratas alle norske rettigheter, og sendes omgående ut av Kongeriket Norge! Vil norske myndigheter bare sitte og vente på at et kjøpesenter blåses til himmels, en T-bane eller buss, eller andre terror-ønskelige objekter? La dem ikke få sjansen! Slik volds-forherligelse fra ekstreme elementer er totalt uakseptabelt, og skal straffes med omgående utsendelse – uten dom og tullete forsvarsadvokater! PST vet hvem de er, så det er ingen grunn til å vente på deres første smell! Også Regjeringen og Stortinget bør stå steilt sammen mot en slik voldelig utakknemlighet! Slikt skal vi ikke finne oss i. Grensen er nådd for hva vi skal tåle!

Terje Haugom, samfunnsdebattant