Grunnloven og bompenger II

Publisert 22.4.2024
Arkivfoto: Sfm.no

Når Grunnlovens § 106 gir landets borgere rett til fri ferdsel, får paragrafen kraftig svekket betydning pga. bompenge-tyranniet landet rundt. Bompengene virker nemlig som en direkte begrensning på retten til fri ferdsel. Fri ferdsel betyr gratis ferdsel i vei-sammenheng. Det at bilistene blir pålagt å betale for å kjøre på norske veier, er ikke det man kan kalle fri ferdsel. For de tusener av norske bilister, som er avhengige av bil til det daglige, blir bompengene den svøpen som pisker økonomien inn til beinet. Landeveis-tyveriet er blitt en sovepute for stat og kommuner, og vanlige slitere tror det skal være sånn. Vanlige folk tror at politikerne som sitter med makten vet best, og holder kjeft, selv om det svir. Men det kommunene og Staten driver med – bompenge-tyranniet – er helt ulovlig, ifølge vår Grunnlovs § 106, og Menneskerettighetene.

Vi anmoder våre myndigheter om å oppheve og fjerne absolutt alt som heter bompengestasjoner i Norges land i løpet av 2024, og aldri finne på alternative løsninger. Staten Norge har gjennom Oljefondet råd til å koste planlegging, bygging, drift og ordentlig vedlikehold av Norges veier, tunneler, broer og innlandsferger. Det må være mulig for Storting og Regjering med sine million-lønninger å forstå og sette seg inn i vanlige folks situasjon. Oljefondet eies av alle norske borgere. Derfor krever vi at myndighetene bruker av vårt felles overskudd til alt innen samferdsel, og avvikler alle kommunale og statlige tyveri-filialer langs norske veier i bygd og by.

På vegne av alle bilister som sliter,
Terje Haugom, samfunnsdebattant.