Grunnlovens § 49

Publisert 8.2.2022
Foto: Sfm.no (Innfelt: Wikimedia)

Etter den paragraf er Norge et folkedemokrati. Hva er nå det skal bety da? Vel en av tingene er at det skal være frie valg annet vert år, men det er mye mer enn det i tillegg. Denne paragraf betyr klart at det er folket som til enhver tid bestemmer. Det virker som folk tror at bare de blå eller de rød har makta i Norge, blir alt bra. Folket etter en del mannsaldre, har ikke helt fått med seg at politikken er mer eller mindre den samme om den og den får makta, men det er en ting politikerne glemmer her. Etter § 49 i Grunnloven er det folket som her makta til enhver tid. Finansdepartementet har ingen rett til ansette riksbanksjefen. Når denne sjefen er en tidligere statsminister, er det noe her som skurrer.

En riksbanksjef skulle ikke ha rett til å være medlem av noe politisk parti eller LO. Han skal være absolutt nøytral politisk. Når det var to kandidater til jobben, skulle det etter § 49 være folket med en folkeavstemning som da skulle bestemme hvem som skulle bekle denne jobben som riksbanksjef. Hva så med jobben med å være sjef for oljefondet, der politikerne bestemte at denne skatte bedrager Nicolai Tangen fikk denne jobben som sjef for oljefondet. Hvem skulle bestemme dette. Oljefondet er eiet av staten, ikke av politikerne. Hva eller hvem er staten? Det er en kombinasjon av alt som ligger innenfor Norges grenser og folket. Politikerne har siden 1945 manglet totalt gangsyn til å fatte viktige avgjørelser. I dag har Norge i dag en Høyforræder til statsminister, Støre. Finansminister Vedum kommer fra Senterpartiet. Dette partiet har i sitt partiprogram hatt på sitt program at Norge ikke har noe i en union å gjøre, men som del av regjeringen gjør han ingenting med dette, eller kan han gjøre noe med det?

Det jeg kan si for sikkert er at SP er for passive. De kan åpenlyst si det at SP er den eneste som mener at Norge klarer seg selv, eller er det sannheten. Spørsmålet her er om forræderne har ødelagt Norge så mye at det er for sent. Da skulle det være mer enn nok til å stille de kriminelle politikerne i forbrytergalleriet for riksrett. Dessverre kaller jeg Stortinget for forbrytergalleriet, fordi der er det kun SP, ja jeg mener også Rødt er imot EU og da EØS.

Etter at Norge ble oljenasjon, ødela politikerne de andre næringene Norge var gode på, men man kan med enkle grep redde fiskeindustrien ved å få Norge bort fra EØS og få kystvakten til å patruljere kysten for å utenlandske fartøy for da å få disse bort. Man klager over høye strømpriser og man setter i gang tiltak for at private husholdninger skal få hjelp, men det hjelper så sørgelig lite. Med høye strømpriser, vil matvarene øke i pris. Til slutt vil disse øke så mye at enda flere mennesker må ha hjelp fra sosialen og Norge er et land der folk lever i fattigdom og politikerne later som dette ikke skjer i Norge, men det er nettopp i oljenasjonen Norge dette skjer.

Hva kan man gjøre med dette? En av de tingene politikerne har makt til er 2 ting. 1 er at Stortinget har mandat til å vedta makspriser på strøm. 2 er å stenge rørledningen til Tyskland, få Norge ut av denne EØS. Ingenting av dette er politikerne interessert i å gjøre. Hvorfor? For mange politikere er ikke Stortingslønnen nok. Mange politikere har aksjer i strømselskap og er med det interessert at folk må betale mye for strømmen. 2 ting kan bli gjort for å bidra med å få stopp av ødeleggelse av Norge det er at folk må forstå at rød og blå har nokså like partiprogram. Velgerne klarer ikke å skille dem, så i sin frustrasjon at de stemmer da som de alltid har gjort og som foreldrene deres har gjort. For å rette opp i denne jeg kaller politiske fiasko, må folket begynne å gjøre det de har rett til etter Grunnlovens § 49, kreve Folkeavstemninger, obligatoriske til folk har lært lesekunsten for å lese partiprogram og kreve at politiet rydder opp blant mobb som blir brukt for å skremme folk fra å stemme riktig. Inntil det skjer må alle viktige avgjørelser avgjøres med folkeavstemning. Først da vil man få bukt med den politiske korrupsjonen.

Hans Bauge
Samfunnskritiker