Grunnpensjon-saken: Vi spurte juridisk fakultet ved UIO!

Publisert 14.11.2017. (Oppdatert 15.11.2017)

Av sfm.no ved ansvarlig redaktør

Foto: Wikimedia Common

21.10.2017

Det Juridiske Fakultet
Universitetet i Oslo.

Hei.

Vi i Samfunnsmagasinet lurer på om dere kan være behjelpelig med svar på følgende spørsmål.

1. Kan et politisk parti ved styrets ledelse idømmes foretaksstraff?
2. Kan et sentralstyre i et politisk parti, stilles medansvarlig for partiets stortingsrepresentanters medvirkning til lovstridig beslag av deler av en persons rettmessige pensjon? (I dette tilfelle viser vi til selve intensjonen med Lov om samordning av trygder og pensjoner. Pensjoner ble fra 1.1.2015 regnet som lønnsinntekt og skattet der etter).

Imøteser deres svar så snart dere har mulighet.

Mvh Samfunnsmagasinet
Jan Hansen, ansvarlig redaktør.
Medlem av Norsk Journalistlag / Frilans (Senior)

Slik lød svaret

I all hast:

1: Styret kan ikke straffes særskilt, men organisasjonen partiet utgjør kan idømmes foretaksstraff, jf. HR-2004–01639-A.

2: Politiske beslutninger kan som utgangspunkt ikke straffes så lenge demokratiske spilleregler følges. Altså unntak for oppfordring til – eller forsøk på – handlinger som folkemord, samt for typer av kollektivt landssvik ala NS under 2. verdenskrig. Pensjonsregulering er langt unna dette.

Vennlig hilsen
Alf Petter Høgberg

Vi ville vite mer

Alf Petter Høgberg
Juridisk fakultet UIO

Hei!

Takk for ditt svar, men jeg er interessert i å få utdypet følgende problemstilling: I landets grunnlov (endret i 2014), går det fram av § 98 at ingen må utsettes for forskjellsbehandling. Det er udemokratisk og ren forskjellsbehandling av en stor gruppe når gifte og samboende trygde- og pensjonsmottakere, hver måned fratas 10 % av deres grunnpensjon, og fordi – og i henhold til OECD (ifølge flere stortingspolitikere), er billigere for to å leve sammen. Derimot for par og samboere som har status som flyktninger, er det ikke billigere å bo sammen?

Og ut fra lov om samordning, så er intensjonen med denne – slik jeg tolker det, at man samordner flere pensjoner til en samlet som en person kan få – ikke flere. At staten med politisk støtte da har rett til å stjele 10 % av grunnpensjonen, framstår både som umoralsk og udemokratisk, og kan ikke sies å ha blitt gjennomført iht. demokratiske spilleregler. Hva synes du selv om denne problemstillingen?

Med vennlig hilsen
Jan Hansen, frilansjournalist (NJ Senior)

Uttaler seg normalt ikke

Sfm.no purret på svar på vår siste e-post men har ikke mottatt et sådant. Etter at saken kom på nett, har Juridisk Fakultet i etterkant opplyst til sfm.no at det er enkeltforskere som uttaler seg. Fakultetet svarer kun på spørsmål som angår fakultetet.