GRUNNPENSJON-SAKEN. Tråkker eldre pensjonister og trygdemottakere ned i sølen!

Publisert 30.11.2017. Oppdatert.

Av Jan Hansen, ansvarlig redaktør
Foto: Colourbox

Sfm.no kan i dag meddele at justisminister Per-Willy Amundsen fra «lov og orden» partiet Frp, ignorerer enhver henvendelse, og nekter også å svare på et privat brev som er sendt i forbindelse med den lovstridige samordningen av grunnepensjoner for gifte og samboende pensjons- og trygdemottakere. Ei heller har Kontroll og konstitusjonskomiteen (KKK) på Stortinget – så langt, besvart en privat skriftlig henvedelse i denne alvorlige saken.

Det virker som at redsel og frykt for å ta et ansvar, har spredd seg blant makteliten i det norske politiske samfunnet. Det grenser til rent anarki. Ingen av stortingspartienes sentralstyrer som sfm.no tilskrev i sakens anledning, har heller ikke funnet det bryet verd å svare på brev, ei heller kommentere saken. Med dette bekrefter samtlige ansvarlige at de verken bryr seg om grunnlovens §98, eller om lovstridigheten som helt klart framkommer i lov om samordning.

Samfunnsmagasinet er av den meget klare oppfatning at dersom denne saken hadde handlet om en annen gruppe mennesker i landet vårt, vi snakker nå altså helt åpent om «flyktningepar», og som ikke rammes av et slikt nasjonalt tyveri og grov urett, som det staten her får begå overfor andre gifte og samboende trygde- og pensjonsmottakere, så skal vi love for at både rikspolitikere og norske riksmedier hadde engasjert seg for fullt. Men saken gjelder i hovedsak etniske norske menn og kvinner, og som åpenbart må ha en langt lavere status, rang og anseelse i sitt eget hjemland, altså i Kongeriket Norge, enn andre mennesker og grupper kan det virke som.  

Dette handler ikke om rasisme eller om å sette folk eller grupper opp mot hverandre, men snarere om at lover og rettigheter skal være lik for alle i det norske samfunnet, ikke bare for utvalgte grupper. Det er totalt respektløst av landets politikere å gi de som var med på å bygge opp den norske velferdsstaten en slik skitten takk, ved å stjele av deres pensjon, og samtidig behandle dem som om at de ikke lengre er verd noe som helst – dersom de bor sammen eller er gifte. Dette er en gedigen skam, særlig for kristenfolket og for alle dem som stadig roper opp om at «alle skal med». Selv der i gården er man med på pensjonstyveriet.

Sfm.no følger saken videre!