Grunnpensjonssaken: Høyrestatsråden i ASD for feig til å svare selv!

Publisert 8.11.2017

Av Jan Hansen, frilansjournalist NJ/Senior
Pressefoto: Jan Richard Kjelstrup/ASD

Grunnpensjons-saken ruller videre i det norske byråkratiet. Saken har pågått helt siden 2014, og går fortsatt som en stafettpinne mellom flere departement og domstolen, der byråkrater og ”jurister” (?) – tross udiskutabel dokumentasjon, fortsatt ikke kan se eller vil se fakta i øyene at avkortning i grunnpensjoner for gifte- og samboende pensjons- og trygdemottakere er helt klart lovstridig.

Samordningen av grunnpensjoner er i klar strid med ”Lov om samordning”, ”Trygdeloven” og ”Grunnloven”. Dette er det siste svaret som innkom fra Arbeids- og sosialdepartementet i dag den 8.11.2017, og det beviser også at Høyrestatsråd Anniken Hauglie, selv var for feig til å både svare og kommentere det sfm.no igjen har påpekt.

(Saken fortsetter under bildet).

Her framkommer uretten

ASD har tidligere via Regjeringsadvokaten påstått at Oslo Tingrett ikke har kompetanse” til å behandle et slikt sivilt krav, og som gikk ut på opphør av avkortning i grunnpensjoner med henvisning til lovstridigheten. Nå kan det vise seg at mangelen på ”kompetanse” i stedet ligger hos det ansvarlige departementet ASD, som i stedet sendte saken nedover i systemet til NAV – for selv å komme seg unna ansvar.

Bildet nedenfor forteller i klartekst hvorfor samordninger både er lovstridig og umoralsk til de grader. Ha i minne at man ikke kan samordne noen sin lønnsinntekt, og fra 1.1.2015 er alle pensjoner regnet som vanlig lønn og beskattes der etter. Man kan ikke kreve at samboere eller ektepar skal betale 10 % av sin lønn i medgift til staten fordi at de bor sammen eller er gifte.


Denne åpenbare uretten er det både ”jurister” og inngrodde byråkrater som fortsatt ikke skjønner eller vil skjønne, ikke stortingspolitikere heller – ser det ut som. Den sivile prøvingen av denne saken ligger fortsatt hos NAV-klage, men som ikke kan behandle den. Det vet også ASD men underslår igjen slike fakta. Trygderetten tviler vi også på kan behandle saken, og da havner den likevel tilbake i domstolen omsider, men som ifølge ASD og Regjeringsadvokaten ”ikke har kompetanse”. Voops, sier vi – og så mye for rettssikkerhet og ”rettsstaten”(?) Norge. Vi spør igjen om hvem som da er kompetent til å behandle saken, kanskje HM Kongen eller Norges EU-minister?

Saken følges opp.