Grunnpensjonssaken: Oppsiktsvekkende utvikling!

Publisert 27.10.2017 (Oppdatert)

Av Jan Hansen. Ansvarlig redaktør
Arkivfoto: Coloubox

Jobben med å få fjernet en helt klar lovstridig samordning av grunnpensjoner for gifte og samboende pensjonister og trygdemottakere, og som egentlig burde vært gjort av både Pensjonistforbundet og Pensjonistpartiet, og hvor begge hevder ”å jobbe for pensjonister”, er nå i full gang igjen fra sfm.no sin side, magasinet som holder det vi lover våre lesere.

3 års langt arbeid

Vår over 3 års lange jobb med denne saken, er et bevis på at media må til for å få spesielle saker løst, saker som åpenbart mennesker i både politikken og i diverse subsidierte organisasjoner ikke kan ha særlig peiling på, eller så gidder de ikke å gjøre jobbene de hevder å gjøre, kun å ta imot bidrag til videre drift.

Samfunnsmagasinet viser her til den siste utviklingen i saken, fra vår nylige henvendelse til Stortingets Administrasjon, som overraskende svarte ”lyn hurtig”, til neste steg i saken som er krav til Justis- og beredskapsdepartementet, departementet med øverste ansvar for lover og lovendringer. Vi lar brevene tale for seg selv i det vi ser fram til et svar og et resultat fra Justis- og beredskapsdepartementet. (Den private delen av denne saken ligger fortsatt hos NAV Klage).

Vårt brev til Stortinget

Svarbrev fra Stortinget

Vårt brev til Justis- og beredskapsdepartementet


GRUNNPENSJONS-SAKEN – VIKTIG OPPDATERING 27.10.2017. 15:15

 
Følgende e-postmelding innkom i ettermiddag fra Justis- og beredskapsdepartementet:
 
«Hei!

Henvendelsen fra Samfunnsmagasinet oversendes ASD som ansvarlig departement for regelverket det henvises til.

Vennlig hilsen
Solveig Schnitler
Lovavdelingens arkiv»
 

Da havner saken tilbake til Arbeids- og sosialdepartementet (ASD) hvor den ble påbegynt for 3 år siden. Hva vil dette departementets ansvarlige statsråd gjøre nå?

Saken oppdateres.