Hærverk på skaperverket!

Publisert 9.5.2018
Av Terje Haugom, samfunnsdebattant
Illus.foto: Wikimedia.org

Omskjæring av små guttebarn er en tradisjon blant jøder og muslimer, og har – for jødenes vedkommende – vært praktisert i tusener av år. Til og med Jesus selv slapp ikke unna kniven. Det må være legitimt – i vår moderne, opplyste tid – å stille spørsmålet: Hvorfor i all verden gjør man slikt? Gud skapte verden, og til slutt skapte Han mennesket – som fullbyrdelsen, – som prikken over i-en, kan man si. Og Han så at det var godt, og Han velsignet sitt skaperverk.

Men – når sa Gud til mennesket: « Jeg er ikke fornøyd med tissemannen til små gutter! Skjær vekk forhuden, og gjør det til tradisjon for evig og alltid!»? Hvem har noensinne fått myndighet og autorisasjon fra Gud til å gjøre slikt mot små gutter? Og i en del muslimske tilfeller enda verre – mot jenter, der clitoris skjæres bort? Hvem ga oss rett til å drive hærverk på skaperverket? Vi er skapt i Guds bilde slik vi er, med alle våre gode og mindre bra sider, og det er Skaperens mening at vi skal se ut slik vi er kommet inn i verden!

Seksualdriften er den sterkeste driften i menneskets natur. Den største gaven vi har fått i livet, evnen til å føre slekten videre, og kjenne den sterke gleden i unnfangelsens øyeblikk! Men hos noen patriarker som levde for tusener av år siden, vokste trolig den idéen fram, at sex var «synd i Guds øyne»! Altså et «menneske-påfunn», og stikk i strid med Skaperens mening. Ved å fjerne forhuden ville vel-lysten hos mannen reduseres, og det ville passe helt etter patriarkenes feilslåtte oppfatning av hva som behaget Gud. Siden er denne «tradisjonen» fulgt opp gjennom slekters gang hos jødene, og også muslimene har slått følge, og dermed frarøvet guttebarnas framtidige muligheter til den fulle nytelse Gud har ment for dem, – en gave som blir sett på som synd!

Det bør – i menneskehetens og demokratiets navn – være lov å spørre: Når skal disse totalt unødvendige «kirurgiske fiksinger på Skaperens mesterverk» ta slutt? Har ikke alle rett til å få ha sine kjønnsorganer i fred, slik de ble skapt? Omskjæring – sett med moderne øyne – er regulære overgrep i ordets rette forstand, og barn bør beskyttes ved lov, på linje med voldtekt!