Handelens Miljøfond: 25 millioner kroner til arbeid mot plastforsøpling

Publisert 30.8.2019
Tekst og Foto: Mynewsdesk

Handelens Miljøfond lyser ut 25 millioner kroner til arbeid mot plastforsøpling. Fra og med den 27. august kan alle som jobber med å redusere plastforsøpling søke om støtte til dette arbeidet. Dette er fondets andre utlysning, og målet er å gjøre en varig og vesentlig forskjell for miljøet.

– Vi hadde vår første utlysning og tildeling av midler i fjor, og vi ser at det gir resultater. Vi deler nå ut ytterligere 25 millioner kroner til opprydding og forebygging av plastforsøpling, og bidrag til mer effektiv plastbruk, sier Rasmus Hansson, daglig leder i Handelens Miljøfond.

Grundig vurderingsprosess og tildelingskriterier
Utlysningen er åpen for prosjekter som bidrar til å løse miljøproblemer knyttet til plast. I denne utlysningsrunden vil spesielt ryddeprosjekter og forebyggende tiltak bli prioritert. Men det vil også bli satt av midler til holdningsskapende arbeid, kultur, utdanning og enklere FoU-prosjekter. I løpet av høsten vil Miljøfondet også ha flere utlysninger, blant annet til internasjonalt arbeid og en egen utlysning rettet mot innovasjon og teknologi som bidrar til å løse miljøproblemer fra plast.

– Naturen og livet på jorden lider under vår plastforsøpling. En del av løsningen er å hindre at mer plast havner i naturen. Den andre delen er å fjerne plast som allerede er der. Vi kommer til å gi midler til begge deler. Handelens Miljøfond er handelens og forbrukernes store plastdugnad. Vår jobb er å gjøre en varig og vesentlig forskjell for miljøet, sier Hansson.

Kriteriene for at prosjektene skal få støtte er at de oppfyller et eller flere av Handelens Miljøfonds tre hovedformål: redusere plastforsøpling, øke plastgjenvinning, og/eller redusere forbruk av plastbæreposer. Både små og store, nasjonale og internasjonale prosjekter vil vurderes og kunne få støtte. Fondets egne medlemmer, herunder kjeder/bedrifter/butikker i handelen, kan ikke søke.

Søknader vil først gjennomgås administrativt av Handelens Miljøfond, deretter vurderes av et uavhengig, eksternt innstillingsråd. Endelig beslutning om tildeling gjøres av styret i Handelens Miljøfond. De som ønsker å søke, finner informasjon og søknadsskjema på hjemmesiden www.handelensmiljofond.no. Søknadsperioden er fra og med 27. august til 15. oktober. Tildelinger annonseres i slutten av desember 2019.

50-øring fra norsk handel til miljø
Handelens Miljøfond får inn 50-øre per plastbærepose fra forbrukere som handler hos fondets medlemmer. 50-øringen er øremerket til å gå til miljøtiltak som oppfyller fondets hovedformål. I dag har fondet allerede over 80% av alle posene som omsettes på det norske markedet som medlemmer.

– Vi er Norges største private miljøfond, og noe ganske unikt. Etter det vi vet er det ingen andre land som har opprettet et slikt miljøfond. Med våre midler og samarbeid med myndighetene, kan Norge bli et foregangsland i å løse miljøproblemer knyttet til plast. Det er flott at vi har et næringsliv som bidrar til fondet vårt og tar ansvar, sier Hansson.

Handelens Miljøfond er Norges største private miljøfond, og er handelens felles storsatsing for å løse miljøproblemer knyttet til plast. Ambisjonen er å være Norges viktigste private bidragsyter for å redusere forsøplingen og øke ressursutnyttelsen av plast. Visjonen er å gjøre en varig og vesentlig forskjell for miljøet.

Miljøfondet får inn 50 øre per plastbærepose fra forbrukerne som kjøper plastbæreposer fra medlemmene i Handelens Miljøfond. 50-øringen fra disse posene er øremerket til å gå til miljøtiltak og prosjekter som oppfyller fondets tre hovedformål: 1- redusere plastforsøplingen, 2- øke plastgjenvinningen (ressurseffektivitet), og 3- redusere forbruk av plastbæreposer. Dagens medlemmer omsetter allerede rundt 80-90% av alle norske plastbæreposer, og bidrar med 50 øre per pose til fondet. Fondets mål er å få alle aktører i handelen med som medlemmer.