Hans Bauge vil ha riksrettssak

Publisert 7.1.2019
Foto: Colourbox

Han har vært en god del i rampelyset over tid, den tidligere drosjeeieren Hans Bauge. Mange husker ham sikkert fra TV2 programmet Lønning & Staff. Bauge er fortsatt politisk aktiv, dog som privatperson. Nå krever han riksrett for flere toppolitikere, og her publiserer sfm.no en kopi på hans e-post til selveste Riksadvokaten som vi fikk tilsendt.

Hans Bauges e-post til Riksadvokaten

BEGJÆRING OM RIKSRETTS TILTALE

Med dette begjæres Statsminister Erna Solberg, Finansminister Siv Jensen for Riksrett etter Grunnlovens § 1 ved å overføre mer av Norsk suverenitet til fremmede makter, EU. Disse vil også gjøre Stortinget om til EU hovedsete i Norge.

Det Norske folk har 2 ganger klart sagt nei til EU. Disse folkevalgte har med sin handlemåte begått landsforræderi etter Grunnlovens § 1. Jeg ville også få begjært riksrettssak mot tidligere statsminister Gro Harlem Brundtland for å bak det Norske folks rygg, gjort en EØS avtale med EU. Dette er verre enn om Norge hadde vært fullverdig medlem, da en nasjon med kun EØS avtale har ingen stemmerett, men må allikevel avstå suverenitet.

Å gå så på kant med folkeviljen i 2 tidligere avstemninger og ikke ta også en avstemning på EØS, er ikke bare høyforræderi, det Høyeste, men ett direkte landssvik etter Grunnlovens § 1. Max Manus, Gunnar Sønsteby, med flere som gav sine liv for sin kamp mot Nazi Tyskland, som sammen med Britene og den gang Sovjet Unionen fikk Tyskerne til å kapitulere i Norge. Den røde hær jaget tyskerne de ikke fanget, rett i armene på britene i Narvik.

Det er også en stor skam at denne norske regjering, ja også tidligere regjeringer følger USA og vil ha Russland som en fiende som når som helst kan angripe Norge. Å servere Norsk suverenitet litt og litt omgangen til fremmede makter, er ett klart brudd på den Norske Grunnlovens § 1 og de politikere som har begått disse brudd bør straffes på strengeste måte som landssvikere.

Hans Bauge