Har behov for bemanningsforetak

Publisert 21.11.2022
Illus.foto: Colourbox

Kulturen har bruk for bemanningsforetak som har utleie til enkeltarrangement.

Regjeringen foreslår endringer i regelverket for inn- og utleie fra bemanningsforetak.
En generell innstramming i adgangen til å leie inn fra bemanningsforetak gjør at man opphever adgangen til å innleie «når arbeidet er av midlertidig karakter». Hva er konsekvensen innen kulturfeltet hvis man gjennomfører slike strenge endringer?

Hva skjer med små bemanningsbyrå som stiller opp når det arrangeres konserter eller festivaler? Disse kan ikke ansette folk fast ettersom oppdragene er så forskjellige. Dette er arrangement som krever mye folk for å rigge opp og ned i en kort periode.

Vi lever i en hverdag hvor mye er sesongbetont og da har man ikke mulighet til å ansette alle i faste stillinger. Det er flott at man ønsker å styrke innleides rett til fast ansettelse i innleievirksomheten, men man kan ikke drepe all kulturaktivitet som foregår i korte perioder ved å nekte deltidsansatte.

Svein Otto Nilsen
Fylkestingsrepresentant for Pensjonistpartiet i Trøndelag fylkesting