Har det rablet for Posten Norge AS?

Publisert 9.9.2019
Foto: Sfm.no

Ser man i en stor avis i Nord-Norge (Avisa Nordland) på nett (og også sannsynligvis i papirutgaven), så ser man at nå skal trehjulingen frem igjen i postleveransen. Postmann Pat-bilen er ikke lengre aktuell. Her tenker man at for noen i sentraladministrasjonen i Posten Norge må det ha rablet fullstendig for. Syns jeg ser en noe stor trehjuls-sykkel på glatta for å levere post, der frost og snø er mer fremtredende enn noen andre steder.

Her kan man ikke annet gjøre enn å trekke på smilerynkene for deretter si at nå gir en seg ende over. Synes jeg ser postleverandøren i en svært glatt oppoverbakke med 7-8-9 graders halling og skal frem med både aviser og brev, hva da med pakkepost som stadig blir mer og mer bestilt over nett og MÅ leveres med posten i grisgrente strøk? Man bør tenke før man vurderer hvordan dette vi fungere i praksis, men den delen av hjernekapasiteten hos Posten Norge AS «spekulatorer», les hjernen, kanskje har et aldri så lite problem?

Ellinor Nerbø