Har NAV sunket ned på samme lavnivå som barnevernet?

Publisert 12.5.2018
Av Jan Hansen, frilansjournalist (NJ Senior)
Foto: Colourbox

Det har i mange år vært meget godt kjent at barnevernet i Norge og deres mange ulike medhjelpere og lakeier, til tider har nedtegnet og fortsatt nedtegner regelrette usannheter om folk i ulike offentlige dokumenter, og som siden blir benyttet som ”bevismateriale” overfor bl.a. fylkesnemnder og domstoler. En rekke slike dokumenter har i ettertid blitt avslørt av flere advokater, flere frittstående journalister og jurister.

De som hele tiden har trodd at slikt svineri som dette bare gjøres av barnevernet, tar dessverre feil. NAV, felles-etaten som tidligere besto av tre instanser, hhv. Trygdekontoret, Arbeidskontoret og Sosialkontoret, begår nemlig samme ulovligheter som barnevernet. Sfm.no spør om dette gjøres for å stoppe flest mulige fra å få sykepenger, og som de etter norsk lov både har krav på og rett til. At selveste NAV drister seg til å skrive ned falske påstander i et vedtak til en lovlig sykemeldt person, er mildest talt sjokkerende. Har NAV nå sunket ned på samme lavnivå som barnevernet? Sfm.no spør videre om NAV kan gjøre dette i trygg forvissning om at etaten likevel ikke vil bli straffeforfulgt, og selv om rene ulovligheter kan dokumenteres i ettertid.

Har vi nå kommet så langt i Norge at det er fritt fram for enhver offentlig etat eller instans å lyve og skrive falske anklager om folk flest, for bl.a. å unndra seg økonomiske ansvar, ikke minst spare penger på vegne av den norske staten? Sfm.no lurer også på hva den øverste ansvarlige for NAV, Arbeids- og sosialminister Anniken Haugli (H), nå akter å gjøre med slikt svineri som dette? Hun representerer jo et parti hvor lederen Erna Solberg, ofte skryter om at ”vi tar vare på hverandre”. Sfm.no spør til slutt om dette er en av Solbergs aksepterte metoder, å tråkke de som ligger nede enda lengre ned?