Har politikerne glemt Covid?

Publisert 1.9.2022
Foto: Privat

Det er nå klart at Lønnsavtalen for covid-19 arbeid for pensjonerte helsepersonell som ikke medfører avkortning av pensjon, ikke ble forlenget etter 1.september 2022. Avtalen om vanlig avlønning for kompetanse som sykepleier/ spesialsykepleier utgår 31. august. Dette gjelder for helsepersonell som har direkte arbeid med smittede pasienter, men også i forebyggende arbeid med vaksinering.

Helsevesenet på alle nivå er i mangel av og har behov for sykepleiere, og det er en realitet at pandemien ikke er over og nye mutasjoner av viruset kommer. Pensjonistpartiet er bekymret over dette og ønsker at man forlenger Covid-19 lønn for pensjonerte sykepleiere til pandemien er under kontroll og den generelle mangelen på sykepleiere er dekket.

Pensjonistlønn er ifølge opplysninger kr.224,- pr. time i dag og det har vi absolutt råd til. Det er å håpe at pensjonistenes arbeid fortsatt blir verdsatt med lønn som tilsvarer den kompetansen og det ansvaret sykepleiere og spesialsykepleiere har.

Svein Otto Nilsen
Gruppeleder for Pensjonistpartiet i Trøndelag fylkesting og Trondheim bystyre