Har revet ned det han bygget opp

Publisert 20.10.2022
Foto: Colourbox
(Moskva og Kreml)

Dette er en personlig ytring!

Jeg har før uttalt at det fins gode som onde mennesker over hele kloden, også Russland. Russland er ikke noe unikum. Det som kan være ett problem, kan være at de som skjøtter seg bra, går som regel stille i dørene. Putin har laget en ny paragraf i den russiske straffelov at den som demonstrerer mot krigføringen i Ukraina kan risikere 10 års fengsel. Han regnet med at det ville skremme folk vekk folk fra å demonstrere. En slik skremselspropaganda kan virke en stund, men når det nå kommer haugevis av døde russiske soldater tilbake, da vil også russerne forstå at det Putin sier er løgn.

En grunn til at Putin angrep Ukraina var at Putin ville redde ukrainere fra nazistene som han sa den ukrainske regjering var belemret med. Bare en feil ved påstanden. Den Ukrainske presidenten er selv Jøde. Nå etter at Putin ville masse utkalle alle voksne under 50 til krigstjeneste. Etter at det kom ut, flykter nå russere fra Russland, både sørover og vest. Det er bare det at togene ut av Russland går ikke lenger. Flyene er fullbooket. Russiske fly får ikke lenger gå vestover. Så da blir det de som har bil og har oppholdstillatelser i EU som kan reise dit, men med kun bil.

Nå har Putin elegant revet ned det han har bygget etter han overtok etter Jeltsin. Det vil ta meget lang tid å reparere om det noen gang lar seg reparere. Russland kan man nå sammenligne med Nord Korea som ett lukket land. Jeg må advare om ikke å blande den jevne russer inn i Putins krig. Ukrainsk og Russiske språk er nokså lik. Det er vanskelig å høre forskjell. Selv vil jeg savne St. Petersburg. Som følge av krigen får jeg ikke reist dit noe mer. Putin med sin krigføring dreper tusenvis av sivile ukrainere.

Hans Bauge
Samfunnskritiker.