Hat-kriminalitet går i flere retninger

Publisert 12.4.2019
Av Jan Hansen, frilansjournalist MNJ
Foto: Sfm.no/Olav Martinussen (R.I.P.)

Politiet i Norge har intensivert fokuset på hat-kriminalitet. Hovedårsaken er at mange innvandrere den siste tiden, har blitt utsatt for grove sjikaner på sosiale medier, i tillegg til blind vold på offentlig sted, handlinger man under ingen omstendighet kan eller skal akseptere.

Når det er sagt, så spør sfm.no politiet om slik kriminalitet bare skal bekjempes den ene veien? Årsaken til vårt spørsmål er alt hatet som en god del ekstremene norske og ikke- norske borgere, mennesker med både lovlig og ulovlig opphold i Norge, helt åpent viser overfor andre, i hovedsak vestlige borgere. Vi nevner handlinger som barneran, grove ran av voksne og eldre mennesker, knivstikking, drap, ildspåsettelser, skyteepisoder, kidnappinger, vinningskriminalitet osv. osv.

Det hører med til normal folkeskikk å oppføre seg høvelig i det landet man velger å slå seg ned i, ikke minst vise respekt for de lover og regler som gjelder. Det gjør ikke alle som har slått seg ned eller oppholder seg i Norge. Enkelte både hevder og mener at det de tror på, står over norske og alle internasjonale lover. Slike holdninger må disse forstå at man ikke kan akseptere under noen omstendigheter. Og særlig når de selv stadig etterlyser bedre integrering og aksept i det norske samfunnet.

Hatkriminalitet er svært ille for alle som rammes – uansett hvem. Det er eksempelvis ikke hyggelig for en hardt arbeidende ungdom av latinamerikansk opprinnelse, å bli skjelt ut for «jævla negerfan»: Midt i hjerte av Oslo – av to hvite nordmenn som man skulle tro var «voksne» mennesker. Det er heller ikke hyggelig for en muslimsk ungdom å bli skjelt ut for å være «en jævla IS-sympasitør» av en annen vestlig og ikke-norsk borger. Like uhyggelig er det for en etnisk norsk borger å bli kalt «vantro svin», og «slike som deg har vi rett til å drepe». Sagt av en person med skjegg og kalott på hodet.

Å gå rundt å true mennesker på livet, er i seg selv en alvorlig forbrytelse. Og den skal det slås knallhardt ned på. Når enkelte ekstreme individer nesten får lov til å true hvem de vil – uten å bli straffeforfulgt, da er det svært alvorlig. Ikke minst er det en ren krenkelse av rettssikkerheten til dem som rammes.

Fra politisk hold oppfordres det stadig til mer samhold og inkludering i landet vårt. I teorien er selvsagt alt mulig – også rent politisk. Men når enkelte folkevalgte selv medvirker til sanseløs forskjellsbehandling, og uten at de selv skjønner at de gjør det, så må man forsøke å kvitte seg med slike politikere, og helt uavhengig av hvilke partier de måtte tilhøre.

Når det nå settes økt fokus på hatkriminalitet, er det ikke minst viktig at media følger opp hendelser på alle sider av barrikadene. Media har som kjent et stort ansvar for at ulike syn kommer fram. Å bare kjøre ensporet på hatkriminalitet, og bare den som rammer innvandrere og ikke vestlige borgere i vårt samfunn, gjør at folk flest mister troen på medias upartiskhet og objektivitet. Det samme gjelder troen på våre autoriteter og politikere – dem med styringsansvar.