Hekseprosess i nyere tid etter år 1800

Publisert 17.4.2018

Av Ellinor Nerbø NBBO
Foto: Illustrasjonsbilde Wikipedia

For å få til en hekseprosess i nyere tid, det vil si etter år 1800, så fikk man i gang dette med vern av barn i «vanskeligstilte familier». Slike familier var ofte de som hadde flere barn enn man hadde utkomme til, altså råd til å beholde i egen familie eller slekt. Disse barna ble satt bort til mennesker som hadde en høyere rang enn en selv, og der kom kirken inn som det som skulle være «hjelperen» som mange satte sin lit til. Dette ble for svært mange ikke slik som man trodde at det skulle bli.

Vi har gjennom tidene også hatt de som «havnet i u-løkka» som man sa det når noen ble med barn, uten å ville ut med hvem som var barnets far. Da kom kirken dem i møte ved at man måtte «reise bort for en stund», og noen dro i «tjeneste» hos mennesker med rang for å være der, og i slike tilfeller ble det vertsfamilien som adopterte barnet før man kom tilbake til «utgangspunktet». Andre gjemte seg vekk i skogen, fødte barnet og drepte det i ren skam.

Dette er den fulle sannheten som svært mange i dag ikke tror på, men som kan dokumenteres i gamle bøker som i dag finnes i statsarkivene våre. Så kom taterne inn og kirken kunne ikke tåle at disse hadde barn med seg i sitt omstreifermiljø, derfor måtte de både fratas sine barn og tvangssteriliseres, noen ganger dog uten bedøvelse for det skulle merkes at man var uønsket. Nå er det mange år siden at man bestemte at enkelte enslige mødre, heller ikke var «rene nok» for sin mammarolle og derved fratas sine barn. Fraskilte fruer likedan i noen tilfeller.

Her var det lett å skape statlige arbeidsplasser, hvor enkeltpersoner som ville bruke barn som inntektskilde, så at her kunne dette bli enorme summer fra den norske staten å hente rett i lommeboken – som kunne vokse seg tykk og fet. Utbytte heter dette. Barn kunne gi utbyttekroner i millionklassen, og vips om få år er man mangemillionær. Så lett? For å få dette til, så kalte man det fra første stund «barne- og skolehjem», senere ble dette til barne- og ungdomsinstitusjoner, med eller uten tilgang til opplæring, den lar man foreldrene ta skylden for om den uteblir? De er vi i dag. Selv tannhelsen gir man blanke i? Da får man se hva man som barnevernsbarn er verd for samfunnet!!