Hell stasjon, en viktig turistattraksjon

Publisert 17.6.2022
Foto: Wikimedia/Ypsilon Finland

Bane Nor og Jernbanedirektoratet må dra til HELL.

Bane Nor og Jernbanedirektoratet vil legge ned Hell stasjon på Trønderbanen. Den oppgitte begrunnelsen er at i alt fem holdeplasser må avvikles for å øke antallet avganger. Stasjonen ble opprettet som stasjon for ekspedering av tog, reisende og gods i 1881.

Hell stasjon har blitt en turistattraksjon fordi Hell på engelsk betyr helvete. Besøkende, gjerne fra utlandet, kommer til stasjonen for å ta bilde av skiltet med stedsnavnet og skiltet med teksten Hell Gods – expedition på godshuset.
Dette er den gamle skrivemåten for godsekspedisjon, og også dette har en spesiell betydning på engelsk, nemlig «Guds ekspedisjon».

Av og til må det trønderske folk sette foten ned. Man kan ikke fjerne en slik turistattraksjon uten å lytte til den trønderske sjela. I dette tilfelle så møter Bane Nor og Jernbanedirektorateten hard  kamp noe den trønderske historien er kjent for gjennom mange slag.

Svein Otto Nilsen
Pensjonistpartiet