Helse Midt-Norge glemmer nok en gang viktigheten med rehabilitering

Publisert 15.11.2023
Foto: Privat

Leste i Adresseavisen 24 oktober at Helse Midt-Norge kutter i pengepotten til innkjøp av rehabilitering for blant annet kronisk syke Parkinson-pasienter og hjerte- og lungesyke.
Det vekker uro hos både pasienter og behandlere. Hva tenker Helse Midt-Norge på når de gang på gang kutter i rehabiliteringstilbudet til brukerne? Kronikere generelt trenger dette tilbudet for å leve sine liv på en verdig måte.

En tverrfaglig ryggpoliklinikk

Bakgrunnen for innstrammingen, er at Helse Midt-Norge nok en gang sier at de bruker mer penger enn andre helseregioner på å kjøpe inn rehabiliteringstjenester fra private tilbydere – uten at helseforetaket ser noen spesiell grunn til det. Det samme har dessverre skjedd tidligere. I 2019 ble det kjent at Helse Midt-Norge ikke ville fornye avtalen de har med FysMed-klinikken. Klinikken som ble etablert for over 25 år siden, drev med et rehabiliteringstilbud til pasienter med muskel- og skjelettlidelser, sammensatte lidelser og livsstilssykdommer med overvekt og fedme.

Helt siden oppstart i 1995 hadde de vært en tverrfaglig ryggpoliklinikk som etter hvert hadde utvidet tilbudet til stadig flere og større brukergrupper. De utredet og behandlet de fleste muskel- og skjelett-tilstander som rygg-/nakkelidelser, skulder- og armlidelser, kvinner med bekkensmerter, samt pasienter med sammensatte lidelser knyttet til tilstandene nevnt ovenfor. De hadde også en egen overvekts poliklinikk hvor de jobbet med tverrfaglige resurser i utredning og langsiktig oppfølging med mål om å etablere varige endringsprosesser innen livsstil, kosthold og trening. Deres tverrfaglighet bestod av leger, fysioterapeuter, psykologer og ernæringsfysiologer og hvor alle disse personalresursene jobbet sammen, med de samme pasientene gjennom hele behandlings- og rehabiliteringsprosessen.

Rundt 2000 pasienter hadde årlig fått hjelp ved klinikken

Pasientgruppene skulle i stedet utredes og behandles ved St. Olavs hospital. FysMed-klinikken fikk beskjed fra Helse Midt-Norge RHF om at det ikke lenger var behov for tilbudet og ble lagt ned. Samfunnsøkonomisk var det galskap å legge ned et sånn godt tilbud som fungerte så godt. Dette var et unikt tilbud i Trondheim, ja i hele Trøndelag, som hjalp de som sleit med overvekt, livsstilsendring, kroniske smerter osv. Nå er Helse Midt-Norge i gang igjen og nå er det kronisk syke Parkinson-pasienter og hjerte- og lungesyke som står for tur. Dette er rett og slett forkastelig.

Svein Otto Nilsen
Gruppeleder for Pensjonistpartiet i Trøndelag fylkesting