Helt urimelige krav til innvandrere?

Publisert: 23.9.2019
Foto: Illus.foto: Colourbox

Bør visse krav kunne stilles til alle innvandrere – som på sin side må etterkomme dem for å få bli i Norge, ikke minst for at all integrering i det norske samfunnet skal gå knirkefritt?

Er det for mye og både forlange og kreve at alle innvandrere bør gjennomgå kurs i norsk skriftlig og muntlig? Dette for at de skal kunne delta i norsk samfunnsliv, og søke seg inn på arbeidsmarkedet – vel å merke etter avlagt, godkjent prøve. Bør det også være en uforbeholden plikt for alle innvandrere å arbeide for retten til de norske goder og velferd som alle andre?

Børe alle innvandrerkvinner ha full rett og frihet til å få seg utdanning, søke seg arbeid, og delta i samfunnslivet – uten å bli hindret av sine menn? Barna deres skal jo kunne være i en barnehage, og få sin skolegang som alle andre barn og unge i det norske samfunnet.

Bør alle innvandrere fra andre kulturer gjøres godt kjent med norsk kultur, lov og orden, og bør de selv bestrebe seg etter å prioritere vår norske kultur, leve som nordmenn, anerkjenne vår norske mat, lov og justis, og vestlige omgangsformer? Bør deres egen kultur kommer i annen rekke, og evt. deres lover og rettspraksis – som ikke gjelder her hvor alle er underlagt Norges Lover og norsk rettspraksis?

Bør alle innvandrere bidra til å forhindre stigmatisering og lette integreringen, ved bl.a. å kle seg som norske? Bør religiøse plagg – også hodeplagg – få forekomme på skoler, på arbeidsplasser, og i det offentlige rom i Norge? Full religionsutøvelse og religiøse plagg – også hodeplagg, må jo selvsagt fritt kunne benyttes i deres egne hjem og i egne gudshus.

Bør de innvandrerne som selv har ønsket å komme til Norge, innordne seg i vårt norske samfunn – uten avvik? Bør brudd på norske lover og regler – og/eller motstand mot disse – medføre tap av evt. midlertidig statsborgerskap, og utsendelse til landet de kom fra?

Hva mener dere andre der ute?

Terje Hagom