Hets skyldes ofte grov urettferdighet!

Publisert 27.6.2019
Foto: Sfm.no/Olav Martinussen (R.I.P.)

Nå vil enkelte politikere gi politiet fullmakt til å bøtelegge personer direkte som driver med hets på Internett. La følgende være klart i en slik forbindelse.

Ti-tusener av mennesker over hele Norge, både av etnisk norsk og ikke-etnisk norsk opprinnelse, har gjennom mange år blitt utsatt for rene justismord, ren trakassering og total uakseptabel oppførsel og atferd fra en rekke ansatte, knyttet til diverse norske offentlige instanser, uten dermed å henge ut spesifikke ansatte. I tillegg har mange fått oppleve rent maktmisbruk fra politikeres side, som i sin ytterste konsekvens har ødelagt både deres hjem og økonomi.

I ren vrede og forbannelse over grov urettferdig behandling som mange vitterlig er blitt utsatt for over tid, og det gjelder så vel etniske som ikke-etniske nordmenn og innbyggere, så har dessverre noen til tider gått over streken mht. uakseptabelt ordbruk på Internett, blant annet framsetting av trusler i strid med norsk straffelov. Vi skal ikke repetere trusler, ord og uttrykk som er blitt benyttet i ulike sammenhenger. Derimot stiller vi nå noen spørsmål til landets styresmakter og politikere både på Stortinget og i norske kommuner og fylker. Sfm.no mener at våre spørsmål er både relevante og berettigede.

1. Skal ethvert menneske måtte finne seg i å bli løyet om og trakassert i offentlige rapporter, som blant annet brukes som bevis i våre domstoler?

2. Skal ethvert menneske måtte finne seg i å bli utsatt for rene justismord?

3. Skal ethvert menneske måtte finne seg i forhåndsavtalte dommer og kjennelser?

4. Skal alle måtte finne seg i å bli fratatt sine barn, ofte basert på rene løgnhistorier fra anonyme angivere, og som slipper å stå fram som vitner?

5. Skal ethvert menneske bare måtte finne seg i å bli både verbalt sjikanert og fysisk attakkert, av representanter for et apparat som er lønnet av det offentlige for å hjelpe mennesker i en vanskelig situasjon?

6. Skal ethvert menneske måtte finne seg i å få avslag på en søknad om hjelp, bare fordi makten på andre siden av bordet, ikke likte vedkommendes utseende?

7. Skal ethvert menneske bare måtte godta at elementære menneskerettigheter blir brutt gang på gang?

8. Skal enhver som bor i Norge, bare måtte godta at landets grunnlov og andre lover til stadighet brytes av både politikere og våre styresmakter?

9. Skal ethvert menneske i Norge bare godta at EMK-konvensjonen, som er inntatt i norsk lov, til stadighet brytes av både politikere og våre styresmakter?

Nå har dere med ansvar for folk og land fått en del spørsmål, og som gir en meget klar indikasjon på hvorfor hets til tider forekommer, og hvordan slik hets kan forebygges og dermed unngås.

Redaksjonen i sfm.no