HM Kongens tale på Slottet

Publisert 23.10.2019
Foto: Wikipedia

Kongens tale på slottet, ble som forventet en morsom forestilling. Det er herlig å ha en monark, som til de grader mestrer humorens vanskelige balanse gang. Det er alltid en fare for at det vil henge noe igjen i luften, når en gjør et forsøk på en morsomhet. Men ingen fare for det hos vår konge.

Stor munterhet høstet han med metaforen «Å ta en kvart, halv eller hel dronning». Underforstått en fjelltur langt opp i nord. Han landet selv på en hel dronning, hvis han slapp å gå turen. Og som vanlig er kongen opptatt av hvordan vi behandler våre nye landsmenn. Hans formaninger om å vise medmenneskelighet og toleranse, har alltid vært kongens budskap til folket.

Stortingets president var også oppe og talte. Jeg må si at hennes tema virket litt malplassert ved denne anledning. Hun var på grensen til å harselere med et bestemt parti, nemlig Senterpartiet. Med et litt nedlatende smil, fikk hun koblet partiet opp mot Farmen og Jakten på kjærligheten, samt at innad i partiet hadde de et ganske så høyt latternivå.

Det var nok ingen tvil hvem hun siktet til, da vedkommende satt i salen med sin frue. Her savnet jeg kongens humoristiske sans, fru stortingspresident. Salen reagerte ikke som planlagt. Det ble nesten litt pinlig, eller hva syns du selv?

Per H Midtgaard