Hovmod, uredelighet, uansvarlighet og arroganse, preger norsk politikk!

Publisert 23.10.2017

Av Jan Hansen, frilansjournalist (NJ Senior).
Foto: Colourbox.

De aller fleste i Norge kjenner til det eldgamle uttrykket ”du må ikke komme her og komme her”. For politikere vet og kan så mye mer og bedre enn vanlige mennesker? Dette er noe de selv tror. Men uten innspill fra folk flest, ikke minst fra dyktige mennesker på grasroten i de enkelte partiene, mennesker med både faglig og stor realkompetanse på de fleste områder, ikke minst partiets landsmøte (det øverste organet), så hadde ingen politiker kommet noen som helst vei.

Gjennom snart 20 år på Internett, kan Samfunnsmagasinet konkludere med at hovmod, uredelighet, uansvarlighet og ren arroganse, preger dagens politikk på de fleste områder. Smilene og alle løftene våre politikere presterer å komme med foran hvert eneste valg, og enten det nå gjelder kommunevalg eller stortingsvalg, forsvinner så snart taburettplassene er sikret for fire (nye) år. Da fortsetter maktmisbruket og i stykker rivingen av Norge, som det har gjort de siste 30 årene. Sakene og tilfellene er ganske mange. Vi nevner eksempelvis Telegrafverket, Postverket, Norges Statsbaner m.fl.

En gang i tiden hadde Norge politikere som folk flest hadde respekt for – uavhengig av partiet de tilhørte. Det handlet da om politikere som ikke for med løgn og bløff, og som heller ikke opptrådte med svik overfor verken folk eller fedreland, og som ikke minst hadde og viste respekt for vår grunnlov, noe man ikke kan hevde at en stor del av politikerne på Løvebakken og i Regjeringen har i dag. Dette er noe man har fått bevitne i flere sammenhenger. Det virker som at man ikke lenger kan stole på noen politikere, partier eller deres løfter.

Når også et nytt og lite parti som Rødt, som fikk plass på Stortinget ved siste valg, også velger å opptre med arroganse overfor frie medier som kaller en spade for en spade, og når partiet blir tilskrevet om en meget viktig sak men ikke akter å respondere på to henvendelser, da blir sfm.no sin påstand også om hovmod og arroganse enda mer riktig å opplyse om. I dag synes det å ta et reelt ansvar på en rekke områder, som en nokså vanskelig eller nesten umulig oppgave for mange folkevalgte. Av bl.a. slike årsaker blir også norske politikere møtt med mye forrakt. Noe annet er vel ikke å forvente.

Da Norge var okkupert av Tyskland, fikk landets borgere virkelig føle på kroppen hva det betydde på de aller fleste områder. Folk gikk også rundt og fryktet for sine liv, og de visste aldri når en bombe fra et angrepsfly – eller fra en alliert, kunne treffe – og hva og hvor. Folk levde under et terrorhelvete. I dag frykter også mennesker i bl.a. Norge for sine liv, men av helt andre årsaker, og som egentlig ikke burde være noen årsak. Stikkord: ”Æresdrap” fra såkalte religiøse kulturer, likeledes drapstrusler mot såkalte ”frafalne” muslimer og andre vestlige ”vantro”.

Våre politikere og myndigheter, har et overordnet ansvar for å påse at folk og lands sikkerhet blir godt nok ivaretatt. I dag kan man stille spørsmål om sikkerheten er god nok. Det har aldri vært klokt av noen politiker å opptre med arroganse, svik og forrakt. ”Hovmod står for fall” er også et gammelt norsk ordtak som alle politikere bør ha i minne. Men så spørs det da om de egentlig skjønner hva ordet ”hovmod” betyr.