Høye egenandeler på sykdom gjør ikke folk friske

Publisert 31.5.2019
Foto: Sfm.no

I mange land er det en stor sammenheng mellom hvor mye du som pasient betaler selv og hvor god behandling du får. I Norge har vi satset på fellesskapet. Kommersialisering og økte egenandeler er to skritt på vei mot et samfunn der penger til slutt blir viktigere enn helse. Demokratene tror ikke på kommersialisering og økte egenandeler. Vi vil gå motsatt vei. Vi vil investere i de offentlige sykehusene, i helsearbeidere, nye bygg og moderne utstyr, samtidig som vi holder egenandelene lave.

Demokratene vil sterkt redusere bruken av egenandel på reseptbelagte medisiner. Demokratene vil fjerne egenandeler for helsetjenester og sosiale tjenester til mennesker med lavere inntekt enn 3 ganger grunnbeløpet (3G). Ved medisinsk behov for briller eller linser bør dette falle inn under refusjonsordningene i helsesektoren.

Vi vil også ha gratis tannhelsebehandling fram til 21 år og innføre skjermingsordninger på tannhelseutgifter til personer med svak økonomi og dårlig tannhelse, med egenandelstak. Tennene er faktisk en viktig del av kroppen selv om ikke stortingspartiene har skjønt dette. Demokratene vil fortsette å jobbe for å forbedre ordningene for refusjon gjennom folketrygden til det norske folk som lider av ulike sykdommer. Nok er nok!

Vidar Kleppe
Fylkestingsrepresentant for Demokratene i Vest-Agder