Høyre bør være villig til å revidere fraværsgrensa

Publisert 21.7.2023
Foto: Privat

Høyres fylkesordførerkandidat vil beholde dagens fraværsgrense. Jeg håper virkelig at Pål Sæther Eiden ser nødvendigheten med å endre det strenge fraværsregimet og ikke bare går for at dagens fraværsgrense må bestå. Fraværsgrensene på Videregående skole må mykes opp.

Nye regler for fravær i den videregående skolen ble innført skoleåret 2016/2017. Dette innebærte at elever som har mer enn 10 prosent fravær i et fag ikke får halvårskarakter eller standpunktkarakter i faget. Rektor gir i spesielle tilfeller muligheten til vise skjønn slik at elever med fravær i spesielle tilfeller kan ha inntil 15% udokumentert fravær og likevel få karakter. Denne fraværsgrensen skal gjelde for alle elever i videregående opplæring.

Ifølge utdanningsdirektoratet vil unntak for fravær gis hvis eleven kan dokumentere at fraværsgrensen er overskredet på grunn av helse- og velferdsgrunner, arbeid som tillitsvalgt, politisk arbeid eller representasjon i arrangement på nasjonalt eller internasjonalt nivå. Pensjonistpartiet finner det naturlig at kjøretimer ved godkjente trafikkskoler også skal være en del av unntaksbestemmelsene.

Man skal ikke glemme at arbeidsgivere som oftest krever førerkort når de skal ansette arbeidstakere og det er det naturlig at ungdommen får mulighet til også å ta disse timene på dagtid når trafikken kan være den mest krevende. Dette bør også Høyre være klar over.

Svein Otto Nilsen
1.kandidat på Pensjonistpartiets fylkestingsliste  i Trøndelag