Høyre og Norges uavhengighet

Publisert 7.3.2018

Av Wilfred Høsteland
Foto: Wkimedia  

Hvor dypt stikker Høyres nasjonalfølelse? Det er et høyaktuelt og velbegrunnet spørsmål!  Formelt og offisielt deltar Høyres politikere (og velgere) på frigjøringsdager som 17. mai, hvor vi var fri fra Danmark og fikk vår Grunnlov i 1814, – og 7.juni da vi ble løst fra Sverige i 1905. Og ikke minst 8.mai – da vi i 1945 fikk vår frihet tilbake etter Tysklands kapitulasjon.   Høyre er vel utvilsomt det partiet som har sørget for flest brudd på Grunnloven de siste 5 årene, nettopp for bl.a. å tilpasse vårt land til en ny union – EU – som partiet går i brodden for å snikinnmelde Norge i ad bakveien ved finurlige vedtak.

Folk flest her i landet feirer sikkert med 100% oppriktighet de nevnte frihetsdagene – landet ble fritt og helt vårt eget – uten noen som helst overstyring av andre nasjoner.  Det såkalte verdikonservative Høyre kaver nå til sitt ytterste for å gi bort vår selvstendighet – vår frihet – til bl.a. Brussel, og Schengen-avtalen er med på å utarme vårt land på flere måter ved åpne grenser og dermed fri innvandring av all verdens kulturer og kriminelle. Og den norske regjering bøyer av og bukker ærbødig til OECD som foreslo å stjele pensjonspenger fra våre pensjonister – og fikk støtte av de fleste andre partier.  Men Høyre tar likevel kaken. 

Nå står vårt nasjonale jernbaneselskap for tur – de første skrittene er tatt for å oppløse NSB, og dernest står en annen stor del av vårt arvesølv for tur – vannkraften. En lang rekke av de såkalte EØS-direktivene – hvorav mange av dem strider mot norsk Grunnlov og andre lover – godtas på løpende bånd i ærbødighet av den norske regjering. Dette er en del av den trinnvise snikinnmeldingen i EU. Høyre kan benekte dette så mye de bare vil i håpet om at «almuen» ikke har oppdaget det, men der tar Solberg & Co. skammelig feil! Det er normal tradisjon blant nasjoner som lever under et unions-åk å kjempe for å bli frie. For Høyre er det visstnok stikk motsatt – de vil binde Norge inn igjen i en union som man neppe noen gang kunne bli fri igjen fra!

Høyre (med FrP og Venstre på slep) kan i dag absolutt betraktes som landsforrædere – partier som tråkker på vårt arvegods og vår frihet, og har gitt avkall på nasjonalfølelsen for å oppnå handelsmessige fordeler! Høyres politikere (og kanskje også partiets fleste velgere) går under falsk flagg når de fortsatt feirer de nevnte frihetsdagene. De feiringene mener de ikke stort med – det er bare en falsk fasade! Høyre-regjeringen svikter landet. Det er en farlig regjering! Nå må velgerne våkne opp og si klart i fra om at den norske regjering fortsatt skal bestemme Norges politikk og forsvare vår frihet og selvstendighet!  Brussel er en fremmed by på kontinentet – ikke vår hovedstad!