Høyre og demokratiet

Publisert 22.5.2018
Av Wilfred Høsteland
Foto: Wikimedia

Igjen har regjeringen Solberg vist sin arroganse mot et klart folkeflertall. Jeg sikter til folkeavstemningen for eller mot sammenslåing av fylkene Finnmark og Troms.  Avstemningen viser et klart overbevisende NEI med hele 87% av stemmene. Resultatet er knapt kunngjort før statsråd Monica Mæland i velkjent arrogant Høyre-stil, utbasunerer at det likevel vil bli en sammenslåing av de to fylkene – på grunnlag av et Stortingsvedtak.

Solberg-regjeringen har gjennom de siste årene gang på gang vært på kollisjonskurs med den alminnelige folkemeningen i en lang rekke saker. Fagfolk/ekspertise og folk flest har gått klart i mot nærmere dusinet av det Høyre ynder å kalle «reformer». Disse «reformene» er altså utarbeidet av disse forhenværende blåruss-personene, som kom rett fra skolebenken til politikken uten noen som helst bakkekontakt med arbeidslivet – den virkelige verden. Da er det lettvint å foreta seg teoretiske anbefalinger og vedtak, som i praksis ikke fungerer skikkelig og som da oftest viser seg å skape problemer, utrygghet og frustrasjon – ja endatil blir folkegrupper og yrkesgrupper satt opp mot hverandre – m.a.o. har det skapt splittelse. 
Dette er jo reinspikket Høyre-politikk: Hvis du ikke vil, så skal du! Det er Høyre-politikk i et nøtteskall. På godt norsk kalles det diktatur, og i praksis er det slik man vet psykopater presser gjennom ideer. I Høyre er ordet demokrati et fyord bl.a. fordi Høyrefolk alltid vet alt så mye bedre enn de andre – tror de!

Når dette skrives, 16.mai, gjenstår det fremdeles å se om Solberg-regjeringen og diktator Mæland overkjører finnmarkingene og deres klare og solide NEI til sammenslåing med Troms. Hvis det virkelig skjer, burde den sittende regjering normalt føle stor skam for sin menneskeforakt, men slike følelser finnes jo ikke i Høyre og partiets allierte i regjeringen. Finnmarkingene bør boikotte Høyre fullstendig ved de kommende valgene. Og hvis Arbeiderpartiet fortsatt akter å støtte vedtaket og i tillegg får med seg KrF, – så finnes der bare ett eneste vettugt parti igjen på Stortinget – nemlig Senterpartiet og dets utmerkete leder Trygve Slagsvold Vedum! Husk det, der oppe i nord!

Høyres Peter Frølich og taxinæringen

Det såkalte verdikonservative partiet Høyre har de siste årene klart å rasere svært mye her i landet under påskudd av såkalte reformer. Peter Frølich sto nylig frem i Bergensavisen og ville pirattaxiene til livs. Bra så langt. Men der stoppet det. Den unge Frølich, som for øvrig aldri har hatt en jobb, vil ha taxisjåfør-yrket bort. Alle og en hver skal få kjøre taxi under visse slette forutsetninger. Han vil altså på samme tid – ha bort pirattaxiene og tillate «hvem som helst» å kjøre taxi. Det er jo i praksis pirattaxier! Det forstår ikke Høyrespiren Frølich.

Denne unge mannen fikk for øvrig passet sitt solid påskrevet nylig i samme avis av taxiforbundets leder, – som også har bebudet mer skyts mot Frølich i nærmeste fremtid. Det er merkelig med Høyre-politikk; – det dette partiet kaller reformer, modernisering og frihet er som regel noe de fleste andre – utenom partiet – nærmest oppfatter som lovløshet – så å si anarki. Høyre har de siste årene stort sett klart å fremme saker og gjennomføringer som har virket svært splittende på det norske folk, og som har gått mot flertallets ønsker og anbefalinger. Høyre lytter aldri til fagfolk og annen ekspertise – og folkeflertallet betyr ikke noe.  Folkeavstemninger er et fyord for Høyre. Det er altfor demokratisk preget, og demokrati er som kjent ikke noe Høyre går inn for.  Der er det pengene og arrogansen som råder.

Det skal i hvert fall bli svært interessant å lese neste skyts fra taxinæringen til Peter Frølich & Co. De fleste her i landet vil nok ha en velorganisert taxinæring – til gode både for sjåførene og brukerne. Der er pr. i dag altfor mye snusk innen næringen. Et «godt» men skremmende eksempel er jo ordningen med pasient-taxi som på anbud ble overtatt av inkompetente taxi-selskaper som ikke klarer jobben sin – og som heller ikke vil gjøre jobben fordi de tjener for lite på den. Når det gjelder de to største byene, som vel har lidd og lider mest i denne saken, er der bare en brukbar utvei: Å slippe Bergen Taxi og Oslo Taxi tilbake til denne oppgaven, og ikke minst – for Helse Norge å akseptere at det koster å ha en slik ordning.  Det har Norge råd til!