Høyre og velferdsstaten

Publisert 16.7.2023
Foto: Wikipedia

Høyre sier at de vil ha et «velferdssamfunn». De partiene som bygde landet, vil fortsette å ha det samfunnet de bygde opp – nemlig «velferdsstaten». For velferdsstaten er lik for alle. Ordet «velferdssamfunn» ligner litt på «velferdsstaten», men husk at dette er manipulering/ lureri fra Høyre (og Fremskrittspartiet) sin side. I et «velferdssamfunn» er det slik at de med mye penger kan og må shoppe de tjenestene de selv måtte ønske.

Gjennom dyre private forsikringer kan du også ha det ganske fint i Høyres velferdssamfunn – men det forutsetter at du er «110%» frisk når forsikringen tegnes – og at det ikke finnes arvelige sykdommer i nærmeste slektsledd. I et velferdssamfunn må du altså være meget rik/ formuende for å kunne ha et godt liv.

Nylig fikk vi et klart eksempel på hvordan Høyres «velferdssamfunn» virker i praksis. I forbindelse med debatten om revidert nasjonalbudsjett fremmet Høyre følgende forslag: Å kutte i tannhelsereformen – og med det avvikle ordningen med gratis tannhelse for personer i aldersgruppen 21 til 24 år (hovedsakelig studenter). Dette vil gi en innsparing på 420 millioner kroner for staten, som erfaringsmessig Høyre vil gi i skattelette – mest til de med de største inntektene og formuene.

Er du så rik/ formuende at du har råd til stemme på Høyre (og Fremskrittspartiet)?

Jørund Hassel, Lillehammer