Høyre: Ungdom i fengsel

Publisert 28.11.2018
Illus.foto: Colourbox

Er det FrPs frihetspolitikk vi nå ser fruktene av, når Høyre foreslår å sette ungdom i fengsel.

Ungdomskriminaliteten i og rundt hovedstaden, har vært kjent over lang tid. FrP har innehatt justisministeren fra starten av da den blå regjeringen overtok styringen av landet.

Dagens justisminister er Tor Mikkel Vara, han er den fjerde i rekken som skal verne om vår sikkerhet. Anders Anundsen ble den første justisminister i Erna Solbergs regjering i 2013. Så fulgte Per Willy Amundsen i 2016. I 2018 overtar Sølvi Listhaug. Alle disse FrP – justisene må enten være fullstendig ubrukelige , eller så mangler de evnen til samarbeid. Begge deler er like ille.

Det er forøvrig ikke baren i justisdepartementet det han vert utskiftninger. Landbruk har fått den 3. fiskeriministeren. Per Sandberg har trukket seg, han hadde vist rotet seg bort i noe tull i Iran. Sølv Olsen er reist til USA. Den ene statsråden etter den andre skifter plass. Mat og landbruk har fått den 3., ingen ringere enn Bård Hoksrud.

Hvilke kvalifikasjoner en tidligere salgssjef på Spar i Vestskogen, kan ha til norske bønder, står igjen å se. Jeg håper han kan gjøre en bedre jobb en det den første ministeren klarte, hun kom ganske raskt i konflikt med bondeorganisasjonene. Hun proklamerte for åpen skjerm at hun skulle revolusjonere norsk landbruk. Og det satte hun i gang med omgående.

Hun innvilget et kjøpesenter i Vestby, kjøp av 80 dekar fullverdig kornjord, stikk i strid med jordloven. Hun fikk opphevet prisregulering av landbrukseiendommer. Og hun var tilhenger av at bonden kunne selge dyrket jord til tomter uten å søke om det, som er i tråd med FrPs landbrukspolitikk. Da ser det ut til at Erna måtte bli skremt. Odelsjenta fra Sjøholt ble omgående satt til å herse med flyktninger. Hennes videre karriere er vel godt kjent. Hun er ute av regjeringen i dag.

Per H. Midtgaard