Høyres samfunns-svikt

Publisert 15.8.2020
Foto: Wikipedia

Man kan til tider lure en del på Høyres filosofi når det gjelder iveren etter å privatisere alt mulig som tradisjonelt har vært offentlig eid og drevet.  I den regjerings-sammenslutningen vi i dag har – med KrF og Venstre – skulle man tro at disse partiene hadde en mer human og respektfull innstilling m.h.t. hva som eies av folket og hva som kan utsettes på anbud/salg.  Men KrF og venstre vil nok fortsette å sluke kameler – ja endatil dinosaurer – bare de får fortsette med å sitte i regjering.  Makt både blinder og frister!

Jeg har tatt det opp tidligere – Høyres iver etter å «frigjøre» visse instanser fra statsdrift – og lokalt fra kommunal drift.  Høyre har hatt en tendens de siste årene – både i Bergen og fra Stortinget til å kvitte seg med offentlig virksomhet for et øyeblikks gevinst.  Partiet liker åpenbart ikke noe som har ordet «Stat»  eller «Kommunalt» i navnet.  For Høyre er det visstnok sosialisme – eller enda verre; kommunisme.

Men jeg er ikke i tvil om at en del av Høyres intensjoner med å privatisere også har en klar forbindelse med partiets ønske om at flest mulige private personer skal få sko seg på – samle rikdom med ekstreme lønninger og andre frynsegoder – og slik bli lydige marionetter for Høyre også i andre sammenhenger.  Norges Statsbaner (NSB) er et grovt eksempel på Høyres ødeleggelseslyst – da også støttet av FrP som hadde samferdselsministeren.  Regjeringen ble advart og der ble protestert – de nye «eierne» av Sørlandsbanen – det britiske og beryktete selskapet «Go Ahead».  Og de øvrige jernbanestrekningene i Norge ønskes utlagt for drifting av atter andre.  NSB har alltid vært et av Norges største statlige foretakener – med VÅRT – folkets – eierskap.  Det har alltid vært eid av deg og meg.  Høyre-regjeringen med sine underdanige støttepartier har rett og slett gitt bort vårt arvesølv – vår eiendom uten å ha mandat fra oss til det!  De gir altså bort annens eiendom – vår eiendom!  For Høyre er alt statsdrevet og kommunalt drevet noe vederstyggelig.  Det er for øvrig partiet Høyre også!

Det ligger nok i kortene at ut fra EØS-direktiver «made in EU» skal landene i EØS følge EU-reglene når det gjelder å sette alt mulig ut på anbud med jevne mellomrom.  Slik griper disse sprø direktivene inn helt på kommunalt plan også.  Det er Brussel som bestemmer, og Oslo følger underdanig med på galskapen.

Jeg skal ikke igjen ripe opp i alle de andre Høyrestyrte fadesene som er gjort under Solberg-regjeringen.  Folk flest har vel etter hvert fått erfare hva partiets mange såkalte «reformer» har brakt med seg til samtlige involvertes fortvilelse.  Dem det går ut over har aldri blitt hørt – Høyre valser dem bare ned.  Ordet demokrati er også et fy-ord for Høyre!  Bare se på politireformen, sykehusreformen, sammenslutningen av kommuner og fylker som de aller fleste var i mot,- svekkingen av Forsvaret, etc.etc.  Listen kan flerdobles.

La det være sagt en gang for alle – vi har vel ikke hatt en verre regjering i nyere tid enn regjeringen Solberg.  Høyre i Norge og ditto Republikanerne i USA under Donald Trump – er to alen av samme system på mange måter! Vi så det samme også under Thatcher i Storbritannia i sin tid.

La oss ta sikte på en demokratisk regjering ved neste valg – en regjering som lytter til folket og tar ansvar for vårt felles eie!

Wilfred Høsteland