Hva bedriver Stortinget med?

Publisert 23.10.2018
Foto: Sfm.no

Mitt opp i en tunnelskandale som har kostet skattebetalerne milliarder, kommer det en sjokkmelding om svindel med reiseregninger. Vedkommende har erkjent forholdet og vil betale tilbake pengene. Vel og bra, men saken kan ikke stoppe der. Her må noen stå til ansvar for i Stortingets ulovlige forsamling.

Det er ikke så mange år siden vi hadde en tilsvarende pinlig affære på tinget – nemlig. Det ble utbetalt alt for store pensjoner til flere stortingsmenn, deriblant Gro Harlem Brundtland, Kjell Magne Bondevik, Magnus Stangeland og Anders Tallerås. Etter som jeg minnes så betalte de tilbake det som var for mye utbetalt.

Når slikt rot kan skje på Det Norske Storting, vel da er det ikke så rart at noen prøver seg på en reiseregning, når det ikke finnes noen som helst kontroll. Det blir sikkert ingen som oppdaget jukset like vell. Hvilke person og parti det her gjelder, er underordnet i denne sammenheng, Det som kan vøre mer bekymringsfullt er om dette bare er toppen av isfjellet. Vel det får tiden vise.

Her kan en vel ikke si at det står en statsråd over Stortinget. Her er det vel tingets administrasjon som må stå til ansvar. Det er ikke så lenge siden at stortingspresident Ollemic Thommesen og presidentskapets leder Ida Børresen måtte fratre sine verv på grunn av tunnelskandalen.

Per H. Midtgaard